P2:150-151(Rubrik:)     Gudhems Häradt     Råddenne Sochen

Notarum Explicatio                                
 
                   Hökabergh ähr 4 Hemm[an] 
Utsäde till hele byn                            82          87                                          
                   Tredingzträde sandh och
                   swartmylla och mycket ste-
                         nigh äker
1                Jon Olufson i Hökaberg Cro[no]   -1           Skatte                                      -1
                                      gierdet    A  7
                                            gierdet    B  8                                                                           
                         Uthsäde i  gerdet     C  2                                20 1?5
                                            gierdet    D  7?10
                                            gierdet    E  2 1?2
                         Höö                                                                20
                   Humblegårdzstenger            300

          2        Lars i Höckabergh Skatte       -1
                                      gierdet    A  14 1?2
                                            gierdet    B  9 2?5                          
                         Utsäde i    gierdet    C  2 3?5                          32 1?2   
                                            gierdet    D  6
                                            gierdet    E  0
                         Höö                                                                25
                   Humblegårdstenger             400
 
3               Jonss i Höckabergh Crone       -1               gierdet    A  5 9?10
Utsäde i    gierdet    B  2 9?10                        12 3?5
                   gierdet    C  2?5
                                            gierdet    D  3 1?10 Höö                                                                12 Humblegårdzstenger            100

4               Arffwed Jngemarson i           Hökabergh Frelsse                   -1
                                            gierdet    A  7 1?10
                                            gierdet    B  5 1?10                                 
                         Utsäde i    gierdet    C  3?10                            14 3?5
                                            gierdet    D  2 1?10
                                            gierdet    E  0
                   Höö                                                                30
                   Humblegårdzstenger            200

5               Ähr een Krone åker brukas
under åthskilige Hemman
i byn  Uthsäde                                              1 2?5
  Till förbe[mäl]te by ähr brenne
marck och mulebete nötorf-
tigdt och finness inga andra
Leghenheter till förbe[mäl]te by.
 


(Karttext:)
                
Skene Walz Engh
Här möter Råddena Eghor
Hård Walz Engh mest Onyttigh
Onyttigh Enbacke
Här möter Siogerstadz äghor
Råddenne äghor
Hård Walz Engh
Stag walz Engh
Stag walz Engh
Här möter Uthmarken
Hård Walz Engh
Tufwigh stagz walz Engh
Sanck maa Engh