P2:152(Rubrik:)                     Gudhems Häradt     Råddene Sochen

Notarum Explicatio                                
 
          1        Kiörckebacka Crone                  -1
                   Ensäde sandh och moiord
                   Utsäde alss                                       1 3?10
                         Höö                                                                6
                   Nödtorftigh Brennemark
                   och Mulebete godt och
                   finss inga andra leghenhe-
                   ter till förbe[mäl]te Hemman


(Karttext:)
                
Här möter Räffwekulla Eghor
Hård Walz Engh
Onyttigh Ale Backe
Måss Engh
Hård Walz Engh
Uthmarken möter