P2:155-156(Rubrik:)
                    Gudhems Häradt     Liungumaa Sochen


Notarum Explicatio
                                                                                                                       
Liunguma By ähr 9 Hemman
                   och inte mehr än 4 Chronehemman
                   afmetta 
                   Uthsäde alss till dee 4 gårdarne          39 3?10    90                                         
                   Tredingzträde sand och muliordh
 
          1        Stompen  Crone                      -1
                                      gierdet    A  3 2?5
                         Utsäde i    gierdet    B  3 1?2                          13 3?5                                
                                            gierdet    C  6 7?10
                         Höö                                                                24
                   Humblegårdzstenger            300

          2        Rumpegården Crone                -1
                                      gierdet    A  2 3?5
                         Utsäde i    gierdet    B  3 1?10                         8                
                                            gierdet    C  2 3?10
                         Höö                                                                16
 
3               Nils Nilsson ibidem Crone        -1               gierdet    A  3 1?2
Utsäde i    gierdet    B  2 3?5                          9 3?5
                   gierdet    C  3 3?10 Höö                                                                16 Humblegårdzstenger            200

4               Anders Larsson i Wermegården Cro[ne]        -1
                                            gierdet    A  3 7?10
                         Uthsäde i gierdet    B  2 7?10                  8 3?10    
                                            gierdet    C  1 9?10                       
                   Höö                                                                34
                   Humblegårdsstenger            400
 
                   Mulebete Nötorftigt och tarfwe-
                   skogh och finnes inga andra leghen-
                   heter till förbe[mäl]te by.


(Karttext:)
                
Uthmarken möter På denne sidan
Här Emellan ähre Frälsegårdz äghor belägna