P2:159-160(Rubrik:)
                    Gudhems Häradt     Liunguma Sochen


Notarum Explicatio
                                                                                                                       
 
                   Styrshålt Crone                        ½ 
                   Tredingzträde sand och suart
                   Mylla iordh
                                      gierdet    A  3 9?10                       
                         Utsäde i    gierdet    B  2 2?5                          9 1?5                                   
                                            gierdet   C  2 9?10                       
                         Höö                                                                20
                  
                   Mulebete godt nödtorftigh
                   tarfweskogh fiske litet i åhn
                   och finnes inga andra leghenheter
                   till förbe[mäl]te Hemman.


(Karttext:)
                
På denna sidan möter Liunguma Eghor
Här möter Kastorpa Eghor
Maa Engh
Maa Engh
Hård Walz Engh
Onyttig Mark
Maa Engh
Hård Walz Engh
På denna sidan möter Uthmarken
Tuff Engh
Sten Backe