P2:167-168(Rubrik:)     Gudhems Häradt     Edåsa Sochen


Notarum Explicatio
                                                                                Utsäde         Höö                                                                                                     
                                                                                tuer             Lass
                                                                                                                       
 
                   Seffwetorp ähr tre Hemman
                   Frelsse gårdarna ähre inte aff-
                   mätta 
                   Tredingz träde sand och Leriordh
 
          1        Måns i Seffwetorp Skatte       -1
                                      gierdet    A  4 1?2
                         Utsäde i    gierdet    B  4 3?10                        16 1?10                              
                                            giärdet  C  7 3?10
                         Höö                                                                40
                   Humblegårdzstenger            2000
 
                   Nödtorfftigt Mulebete och tarf-
                   weskogh Fiskewaten litet, Quarn
                   gångande Höst och Wår.(Karttext:)
                
Här möter Utmarken
Här Emellan ähre Frelse gårdens äghor Belägna
Busk Engh
Maa Engh
Maa Engh
Hård Walz Engh
Maa Engh
Maa Engh
På denne sidan möter Edåsa Eghor


(Med blyerts på kartbilden)

Såfvatorp  Skaraborgs län Gudhems Härad och Edåsa Sokn  författad vid år 1647 af Landtmätaren  Johan Botvidson Gyldensting