P2:17-18(Rubrik:)                                                Gudhems Häradt     Gudhemma Sochen
Notarum Explicatio
 
                   Hellestorp ähr Tree Hemman
Uthsäde till Hele byn                         24 1? 5
                   Ensäde stenigh och Hellegrundh iordh
         
          1        Hellestorp Crone                 -1
                                 gierdet   A  6 1?5
                   Uthsäde :  gierdet   B  4 4?5                     11       
                   Höö                                                                12              

          2        Tomptan Crone                   - 1? 2
                   Uthsäde i gierdet    A                              8 1? 5      
                   Höö                                                                12

          3        Yreboda Crone Hemman    - 1?4        
                   Uthsäde i giärdet    A                            5
                   Höö                                                                10
                  
                   Mulebete nödtorftigdt och finss
                   inga andra leghenheter till förbe[mäl]te
                   hemman


(Karttext:)
                
Mååss Engh
Här möter Holm Engenss Eghor
Hårdwalz Engh
Hårdwalz Engh
Uthmarcken
Åka Torpa Eghor möta