P2:19-20(Rubrik:)                                                Gudhems Häradt     Gudhemma Sochen
Notarum Explicatio

                   Gudhem ähr 9 Hemman
                   Uthsäde till Hele byn                         137 2?5    310
                   Ensäde swartmylla och Hellegrundh
                   Åker.
         
          1        Båregården i Gudhem ähr Crone                 -4
                                 gierdet   A  10 1?2
                                 gierdet    B  9 1?5                               
                   Uthsäde i giärdet   E  19                      73 3?10 
                                 giärdet   F  23 9?10
                                 giärdet   P  8 1?5
                                            giärdet    H   2 1?2
                         Höö                                                                   200          
                  
                   En Engh wedh Forpatorp Sig[nerat] medh D
                   Folio 12 inräcknat
 
          2        Stompen Crone                   -1
                                 gierdet    C  2 7?10   
                   Uthsäde    gierdet    D  3 1?2                          7 7?10
                                 Wreten   F  1 1/2                                 
         
                   En Åker wedh HålmEnghen Not[erad]
                   Fol[io] 16 N[umer]o 10 Uthsäde    1
                   Höö här framme wid byen                               16
                   Noch 3 Åkerfiellar wedh Ambiörnetorp
                   Not[erat] Fol[io] 15 N[umer]o 15  Uthsäde   1 3?10

          3        Anders Pawelson i Hulegård Crone     -1   
                                 giärdet    C  7
                   Uthsäde   wreten   K 3/5                      7 3?5
                         Höö                                                                16
 
          4        Anders i Lille Hulegården Crone      - 1
                                          giärdet     C  5 1?2
                         Uthsäde i gierdet    D  2                               7 1?2
                   Höö                                                                16
 
          5        Aszer i Gudhem Crone     - 1
                                            gierdet    C  3 3?10
                         Uthsäde i  gierdet    D  2 1?2                     5 4?5
                   Höö                                                                10
 
          6        Gammalz garden Crone       - 1
                                            giärdert  C 4/5
                   Uthsäde    gierdet    D  3 7?10                   4 1?2         
 
                   Een Åker wedh Hålmengeh ger Spe[cificerat]
                   Fol[io] 16 N[umer]o 11 uthsäde     1?2
                   Noch en wret til Gamblegården
                   affritat Fol[io] 16 N[umer]o 12  Uthsäde    1?2                                                              
                   Noch en åker i Ambiörnatorps gier-
                   det Not[erat] Fol[io] 15 N[umer]o 13  Uthsäde   3?10
                   Höö                                                                10
 
          7        Oluffs Tyskegården Crone     - 1
                                              giärdet   C 5 2/5
                   Uthsäde   gierdet    D   1?2                        7 2?5
                                            gierdet   E 1 1?2
                   En Åker till denne gårdh Affritat Fol[io]
                   15 N[er]o 14 Uthsäde                       1 1?2
                   Höö                                                                10
                                                         
          8        Finna gården Crone             - 1
                   Uthsäde i gierdet   D                          9 2?5
                   Höö                                                                16
         9        Prinsza gården Crone          - 1
                   Uthsäde i  gierdet   C  1 2?5
                                      gierdet   D  1 7?10                        6
                   Uthsäde i obrukat      1 2?5
                                            gierdet    E  1 1?2         
                   Höö                                                                16
10              Ähr 2 Åkrar Lyda till Skatte gården i
                         Ambiörnatorp Spec[ificerat]
                   Fol[io] 1 N[umer]o 1                     2
11           Ähr en åker till Cronegården i Ambiörnatorp Spec[ificerat] Fol[io]
16 N[umer]o 11                              1 1?2
 
Till förbe[mäl]te By ähr mulebete godt och
finss inga andra Leghenheter till förbe[mäl]te
by.

(Karttext:)
                
Forentorpa Eghor
Skön Walz Engh
Dam medh alla handa Slagz fisk till Kungz gården
Haketorpa Eghor
Hårdwalz Engh
Kier och Moras med Buskar uthi
Gudhems kyrkia
Tunumma Eghor
Hårdwalz Engh
Holmengens Eghor
Hårdwalz Engh medh sten Uthi
Här möter Kyllfwatorpa Eghor
Uthmarken


(Text utanför Ramen:)
Enligt Höglofl. Kongl. Krigs Collegii Requisition af den 11 Julii 1796,
är en Copia af denna Charta aflevererad, samma År i Novemb.,
ifrån Kongl. Landtm. Cont. till Boställs Innehafvaren.