P2:2-3(Rubrik:)                                                Gudhems Härad     Biärcka Sochen

Notarum Explicatio

                   Biarcka ähr 11 Hem[m]an
                   Uthsäde till Hele byn                         64          217
                   Ensäde Sand och Moiordh, thenna
                   sandh ähr tämligh wäll bärande
         
          1        Rennegården Skatte            -1
                   Uthsäde i giärdet A                           11 4/5                               
                         Höö                                                                30              
                   5 Enghetegar på Store Mon i Herlunda
                   Sochen                                                            10

          2        Backegården Skatte            -1
                   Uthsäde   giärdet    F    5 4/5                   
                                 Wreten   M 1/5                              6
                   Höö                                                                20
                   3 Engeteghar på store Mon i Herlunda
                   Sochen  Höö                                                   14

          3        Bistompten Skatte                  - 1?2        
                                 gierdet    A   3
                   Uthsäde i Wreten   B   1/10                            3 3?10
                                           Wreten   H  1/5
                   Höö                                                                8
                  
                   Påå store Mon och elliest på een bytess
                   Engh wedh Skattetompten i Trästena               5
                   En Engeslogh Wedh Brißtorp  Höö  Nr 3           2
 
          4        Pilatompten Skatte              - 1?2
                                          gierdet     F    3
                   Uthsäde i Wreten   H   4/5                              4 2?5
                                            Wreten    N   3/5       
                   Höö                                                                10
 
          5        Tompten Frelse                   - 1
                   Uthsäde i gierdet F                            6 1?2
                   Höö                                                                12
                   2 Änghier på Stoore Mon                                10
 
          6        Smedz gården Frelse           -1
                                          gierdet      F    8 1/5
                         Uthsäde i  Wreten N   1                                 9 9?10
                                            Wreten   I     7/10      
                   Höö                                                                10
                   På Stoore Mon                                               12
 
          7        Biören i Skattegården Skatte     - 1?2
                                            gierdet    F    7 1/2
                   Uthsäde i             Wreten         N                1/2                                        8 3?10
                                            Wreten I     3/10
                   Höö                                                                4
                   Stoore Mon                                                    14
                                                         
          8        Erick i Bristorp Skatte         - 1?2
                   Tredingz trede
                                 gierdet   B  2 1?5
                                 gierdet    C  1 1?5
                   Uthsäde i gierdet   D   4 3?5
                                 gierdet    E  1 1?5
                                 Wreten   O  1
                   Höö                                                                24

          9        Torbiören i Heden Crone    - 1
                                 gierdet    F   1 1?5
                                 Wreten   G    1 7?10
                   Uthsäde i  Wreten   H   0  
                                 Wreten   M  2 2?5                            8 9?10
                                 Wreten   N   1
                                 Wreten   K
                                 Wreten   L  (K och L)  2 3?5                                                     
                         Höö                                                                12

          10      Arffwed på Heden Crone     - 1?2
                                 gierdet    F    7?10
                   Uthsäde    Wreten   K                              4 4?5
                                 Wreten   L  (K och L)   4 1?10                                     
                   Höö                                                                8

          11      Månsz i Bristorp Skatte        - 1
                   Uthsäde i gierdet    L    12 2?5
                                 Wreten   B   7?10           
                   Höö                                                                12

                   Förbe[mäl]te By haf[e]r fiskewaten godt
                   Tarffweskoggh och Mulebete gått
                   och finnes inghe andra Läghenheter till                    förbe[mäl]te By.


(Karttext:)
                
Uthmarcken
Sanck Engh
Betz Hage
Kerr och Mosse
Kiär och Moras
På denne sidan möter Trästenass Eghor
På denne sidan möter Uthmarcken
Hård Walz Engh
Hård Walz Engh med Ekeskogh
Hård walz Engh lydher till Smeedz gården No 6
Betz Haghe
Skön walz Engh
Onyttigh Liungh Måsse
Mååsz Siöö
Hård Wals Engh med Skogh
Onyttigh Liungh Måsse
Hård Wals Engh
Önnan öön
Trijsz Siöö
Ohre Kihl
Engh
Biärka Kyrkia
Onyttigh Liungh Måsse
Lille Siöö
Slåtz Wallen
Ekeskogh
Uthmarken
Ähr med Ekeskog öffwer wäxt
Orre Engen  Hård walz Engh med skogh
Hård Walz Engh
Sten Back
Star Engh
Häst Huffwud
Lönen Lacus
Ante dicke benembt
Dagz Näsza Eghor