P2:23(Rubrik:)     Gudhemma Sochen

(Baksida)
Notarum Explicatio

                   Åketorp ähr 2 Hemman
                   Uthsäde till både gårdarna                 24 4?5      40
                   Tredingz träde sandh och mul-
                   iord,  mycket Hellegrundh
                   Åker.
         
          1        Ambyören i Åketorp Crone -1
                                 gierdet   A  4 1?2
                   Uthsäde i gierdet   B  6 3?5                     15 1?10  
                                 giärdet   C  5             
                   Höö                                                                30              
                   Humblegårdstenger             100
                   Quarn öde  fordom gångande           
                   Höst och Wåår.

          2        Gostaff i Åketorp Crone    -1
                                 gierdet    A  2 4?5     
                   Uthsäde i gierdet    B  3 1?10                        8 7?10
                                 gierdet    C  1 4/5                                 
                   Höö                                                                10
         
                   Mulebete ringa och finss
                   inga andra leghenheter till
                   förbe[mäl]te gårdar.


(Karttext:)
                
Holmmenss Eghor
Hård Walz Engh
På denne sidan nöter Uthmarcken
Ambijörnatorpa Eghor
Hård Walz Engh
Tufwig och stenigh Busk Engh