P2:25-26(Rubrik:)                                                Gudhems Häradt     Tunumma Sochen

Notarum Explicatio

                   Tunumm ähr 12 Hemman
                   Uthsäde till Hele byn                         107 3?5    184
                   Ensäde muliordh.
         
          1        Stompen Crone                   -1
                                 >gierdet   A  5 2?5
                   Uthsäde i gierdet   B  6 1?10                   11 1?2                         
                   Höö                                                                20              
                   Humblegårdstenger             300
                   Quaren gångande Höst och Wår.

          2        Torsten Nebb ibidem Crone    -½
                                 gierdet    A  3?5         
                   Uthsäde    gierdet    B  5 2?5                          8 3?5
                                 obrukat       2 3/5                                 
                   Höö                                                                16

          3        Arffwed i Jutagården Crone  - 1       
                                 giärdet    B  5 3?10     
                   Uthsäde   obrukat      5 2/5                     10 7?10
                         Höö                                                                16
                   Een Engh wed Tåstorp Noterat
                   Fol[io] 27 N[umer]o 12  Höö                       8
 
          4        Store gården Crone             - 1
                         Uthsäde i giärdet B                                  11 3?5
                   Höö                                                                20
                         Humblegårdzstenger            300
 
          5        Sigge i Kulla gården Crone     - 1
                                            gierdet    B  7
                         Uthsäde    obrukat       2 2?5                          9 2?5
                         Höö                                                                16
 
          6        Bångz gården Frelse            - 1
                                            gierdert  B   9
                   Uthsäde i obrukat       1 4?5                     10 4?5       
                   Höö                                                                25
                         Humblegårdzstenger            300
                  
 
          7        Kiellegården Crone             - 1
                                              gierdet   B 6 1/5
                   Uthsäde i                  obrukat  3 2?5                       9 3?5
                       Höö                                                                15
                                                         
          8        Norregården Crone             - 1
                                 gierdet   B  7 3?5
                   Uthsäde   obrukat         2                                     9 3?5
                   Höö                                                                16
color:red'>  9               Tåågården Crone                - 1?2
                                 gierdet   B  3 1?10
                   Uthsäde i wreten   C  1 1?10                  5 3?5
                                            obrukat        1 2?5
                   Höö                                                                12
                         Humblegårdzstenger            200

          10      Skattegården Skatte                - 1
                                 gierdet    B  6 4?5
                   Uthsäde    wretent C  3?5                              7 3?5
                                 obrukat       1?5            
                   Höö                                                                16
                         Humblegårdzstenger            150

          11      Klockare Tompten Crone     - 1?8
                   Uthsäde i gierdet   A                          1 2?5
                   Höö                                                                1
 12     Knype Crone                      - 1?2                   
Uthsäde i gierdet B                            5 3?5                    Höö                                                                                   10                    Humblegårzstenger                  300 st[enge]r
                        
                   Förbe[mäl]te By hafwer Mulebete
                   Nödtorfftigt och finss inga
                   andre leghenheter till förbe[mäl]te by.
13      Är 2 Åkrar till Frelse
gården i Tåstorp                                1  N:o 4
(Skrivet utanför ramen)  Fol 27.
                                          
14      Ähr een åker till Jon Am-
biörnssons gård i Tåstorp                  1?5
(Skrivet utanför ramen) N:o. 5.
  15      Är en åker till Frelse           gården i Haketorp obrukat                2 1?10
(Skrivet utanför ramen)  Fol. 10.  N:o 2
16      Ähr een Enefiell till Tom-
                   pten i Tåstorp  Höö                                         1                                                                                  
          M      Ähr en Åker ti[ll] Skattegår-
                   den i Haketorp                                  3?10
          X       Een åker till Oluffz gård
                   i Tåstorp                                           1?10

(Karttext:)               
Gudhems Eghor
På denna sidan möta Kyolwatorps Eghor.
Uthmarcken
Toffwig Steen Walz Engh
Betz hage
Hårdwalz Engh
Tuffwigh och Stenigh Hård Walz Engh
Här möta Tåstorpa Eghor
Sken Walz Engh
Uthmarcken