P2:27-28(Rubrik:)                            >                    Gudhems Häradt     Tunhems Sochen

Notarum Explicatio

                   Tåstorp ähr 8 Hemman
                   Uthsäde till Hele byn                         47 3?10    167
                   Ensäde sand och muliordh.
         
          1        Skogssgården Crone           -1
                    Uthsäde  alss                                    9 1?5
                   Höö                                                                30              
                   Humblegårdstenger             100
                   Quaren gångande Höst och Wår.

          2        Bårghan Crone                    -1
                                 gierdet          7 3?5      
                   Uthsäde i wreten    A  1?2                              7 1?10
                                 wreten    B  1/5                      1?5                             
                   Höö                                                                20
                         Humblegårdstänger             300
                   Quaren gångande Höst och Wår.

          3        Lijfz gården Crone              - 1         
                                 giärdet         6 1?2       
                   Uthsäde i wreeten A 2/5                         6 9?10
                         Höö                                                                20
                         Quaren ödhe
                   Nota 1 st[ycke]. uthi Wreten B Uthäde      3?10
 
          4        Frelsegården                       - 1
                                            giärdet         8 1?2      
                   Uthsäde   wreeten A 2/5                         8 9?10
                         2 åkrar till förbe[mäl]te gårdh Noterat
                   Fol [io] 25 N[umer]o 13 Uthsädhe     1
                   Nota 1 st. Uthi Wreten B uthsäde      3?10
                         Höö                                                                   30
                         Humblegårdstenger             2000
 
          5        Jon Ambyörsz gårdh Crone  - 1
                         Uthsäde   i gierdet                                8
                                            i wreten B       
                         En åker wedh Tunum Noterat Fol[io]
                         25: N[umer]o 14                               1?5
                         Höö                                                                16
 
          6        Olufs gård Crone                - 1
                                            giärdert       6 4?5
                                 wreten    B      
                   En åker wed Tunum Noterat Fol[io]
                         25 Signum X                                                     10
                   Höö                                                                14

          7        Tomptan Crone                   - 2
                                             brukat         2 1/5
                   Uthsäde   obrukat        1                           3 1?5
                       Höö                                                                8
                         Een Engefiell wedh Tunum Not[erat]
                   Fol[io] 25 N[umer]o 16 Höö                           1
                                                         
          8        Norre gården Crone            - 1
                   Uthsäde als                                                 5 2?5
                   Höö                                                                14
                         Quaren ödee
               Är en wret Rentqar 1?2 T[unn]a Hafra
och ähr medh B Noter[at] Brukass
Under åthskillige Hemman i Byn
                   Uthsäde                                            1 4?5

          10      Ähr en wret Rentar 1?2 T[unn]a Hafra
                   Uthsäde                                                           1 3?5

          11      Ähr En Engefiell till Drustorp Spe[cificerat]
                         Fol [io] {--} N[umer]o {-} Höö                       6
12      Ähr Een Engefiell till Giuta går-           den i Tunum Spec[ificerat] Fol[io] 25 N[umer]o 3    8


(Karttext:)
                
Hård Walz Engh
Här möter Mysse Bergh
Hård Walz Engh
Hård Walz Engh
På Denne sidan möter Tunums Eghor
Hård Walz Engh
Jettennes Eghor möta