P2:30-31


(Rubrik:)    

Notarum Explicatio

                   Jetteneby ähr 15 Gårdar
                   Uthsäde till Hele byn                         180 1?5    346
                   Ensäde sand och svartmylla iord well Bärande
         
          1        Jon Benctsson i Jettene Skatte   -1
                   Utsäde alz                                        18                             12 tegar
                   Höö                                                                26              
                   Humblegårdzstenger            300

          2        Holmegården Crone            -1
                   Utsäde alz                                        11
                   Höö                                                                26               9 tegar

          3        Toll Jonson i Backegården Frelsse    - 1          
                   Utsäde az                                          12 4?5                                 11 tegar
                         Höö                                                                28
 
          4        Lille Backegården Crone     - 1?2
                   Utsäde alz                                         5 3?5                                    5 tegar
                         Höö                                                                12
 
          5        Anderss i Öffregården Frelse   - 1
                         Utsäde al                                          12 4?5
                         Höö                                                                30
                         Humblegårdzstenger                 300
 
          6        Lilla Öffregården Frelse       - 1
                       Utsäde alz                           12 1?5      
                   Höö                                                                28
                         Humblegårdzstenger                 200
                  
          7        Norgården Crone                - 1
                   Utsäde alz                                         18 1?2
                       Höö                                                                28
                         Humblegårdz stenger                200                 
                                                         
          8        Rumpegården Crone           - 1
                   Uthsäde    Brukat          2 4?5                          6 3?10
                                 Obrukat        3 1?2                                                                
                   Höö                                                                10
 
          9        Anders i Jeppagården Crone
                   Utsäde    alz                                       4 4?5
                         Höö                                                                10

          10      Skinnaregården Crone         -1
                   Utsäde      Brukat          4?5                              6
                                 Obrukat        5 1?5
                   Höö                                                                10
          11           Anders Fålcke ibidem
                   Utsäde alz                                         5 9?10              
                   Höö                                                                18

          12      Kårffvegården Crone          -1
                   Utsäde alz                                         8 4?5
                   Höö                                                                20

          13      Bossgården Frelse               -1
                   Utsäde      Brukat          21 2?5                        22 9?10
                                            Obrukat        1 1?2
                   Höö                                                                40
                   Humblegårdzstenger            1000

          14      Heda gården Crone             -1
                   Utsäde      Brukat          5 4?5                           8
                                            Obrukat        2 1?5
                   Höö                                                                18

          15      Drustorp Crone                   -1
                   Utsäde alz både brukat och obrukat          12 3?5
                   Höö                                                                20

          16      Ähr een Crone ängh Tingz Högen be[nämn]dh Höö  8           Frälz  Kiöp
                        
             17       Ähr Een ängefieldh Lyder till Faleköping Höö     8           Frälze       Fins Fol[io] 32
          18      En ängiefiäldh till Prestegården i Frygeåker Höö   6               Fol 3 No 10
          19      Een åker till Bäckaboo i Frygeåker  Uthsäde    7?10                Fol 35 Num 13
          20      1 åker till Håckan Biörs gårdh Uthsäde            1 1?2                    Fol 35 Num 7
          21      Ähr 1 Åkerer till Wrågården  Uthsädhe            2?5                        Fol 35 Num 6
             22      Ähr 2 Åkrar till Mörkia gården i Frijgråker   1 4?5
                         folio 35 Num 8
          23      Een Åker till Måns Månsgårdh i Friggeråker F 35 No 1           1?5
          24      Een åker till Rännagården  Uthsäde folio 35 No 2      1?5           
          25           En åker till Klåckargården Fol 35  Num 9  Utsäde 2?5

NB    Nota. till denne Bossgården fins afritade
2 åkrar num 15 och fol 35 till 2 2?5                                    
 
(Karttext:)
                
Tuffui och Stenigh Stagh wallz Engh
Träsk och Moorsss Onytigh
Mösse Bergh möter.
Jettenes By
Beethes Haga
Hård Walz Engh
Uthmarken möter
Engh medh Buskar öfwerwäxt
Maa Engh
Kiär och Mooras
Hårdh Waldz Engh
Träsk och Mooras
Onyttigh Mark
Her mööther Frygeråkers ägor.
Friggeråkers Egor
A NB ähr ingen skildnadt uthan Engiarna möta som finnas spec[ificerat].
Folio32