P2:34(Rubrik:)     Gudhemma Häradt   Friggeråker Sochen
Notarum Explicatio

                   Mariarp Crone Hemman          -1
                   Ensäde såndh och öriordh
                   Uthsäde                                            19 3?5
                   2 Åkrar wedh Friggeråker Spec[ificerat]
                   Fol[io] 35 N[umer]o 16 Uthsäde       1 3?5
                         Höö                                                                40
                   Quarnen gångande Höst och Wår
                         Mulebete nödtorfftigt och finss
                   inga andre Leghenheter till
                   förbe[mäl]te Hemman
 


(Karttext:)
                
Friggeråkerss Äghor möta
Hård Walss Engh
Träsk
Sanck Kerr Engh
Uthmarcken