P2:35(Rubrik:)                                               Gudhems Häradt     Friggeråkers Sochen

Notarum Explicatio

                   Frigeråker ähr 13 Hemman
                   Utsäde till Hele byn                           142 2?5    343
                   Ensäde sand och muliordh.
         
          1        Månss Månssons gårdh Crone  -1
                   Utsäde   alss                                    10 3?5
                   Höö                                                                26              
                   Humblegårdzstenger            1000

          2        Månss i Rennagården Crone    -1
                   Utsäde alss                                       10                            
                   Höö                                                                26

          3        Breda gården Frelse            - 1         
                   Utsäde alss                                       11
                         Höö                                                                20
                   Humblegårdstenger             300
 
          4        Anders Nilssons gård Frelsse  - 1
                       Utsäde alss                                                 14
                         Höö                                                                   20
                         Quaren gångande Höst och Wår
 
          5        Ledz gården Frelsse            - 1
                   Utsäde als                                         6 1?2
                         Höö                                                                20
 
          6        Wrå gården Frelsse             - 1
                         Utsäde alss                                       5 1?2
                   En åker wed Jettene Sp[ecificerat)  Fol[io] 30  N[umer]o 20  2?5
                   Höö                                                                20
                         Humblegårdzstenger            500
                  
          7        Hakon Biörssons gård Frelsse     -1
                         Utsäde alss                                       10 3?5
                         En åker wed Jettene Sp[ecificerat)  Fol[io] 30  N[umer]o 20   1 1?5
                       Höö                                                                15
                                                         
          8        Mörckagården Frelse     - 1
                   Utsäde                                                        15 1?2
                   2 åkrar wed Jettene Sp[ecificerat)  Fol[io] 30  N[umer]o 22  1 4?5
                         En åker wed Torbjörnatorp Fol[io] 41 N16    7?10                                                                                            
                         Höö                                                                30
                         Humblegårdzstengher          700

          9         Klockare gården Crone     -1     Uthsäde                                                        5 2?5
                   1 åker wed Jettene Spec[ificerat] Fol[io] 31 N[umer]o 25    2?5
                     Höö                                                             16
                     Humblegårdzstengher             100                                                  

          10      Prestegården Crone        -1
                   Uthsäde  alss                                                  12 2?5
                         Höö                                                                28
                   En Engefiel wed Jettene Specificerat
                   Fol[io] 31 N[ummer]o 18  Höö                       6
                   Humblegårdstenger             500

          11      Per Månsons gård Crone    -1
                         Uthsäde alss                                      13 1?5
                         Höö                                                                28
                   Humblegårdstenger             800

           12      Jons Gunnarsons gård Crone   -1
                        Utsäde alss                                       12 1?2
                         Höö                                                              28
                    Humblegårdzstenger            700
 
          13      Backe bodh Frelse         -1
                   Uthsäde alss                                      5 1?5
                   Een åker wed Jettene Fol[io] 30 N[umer]o 19     7?10
                   Höö                                                                60
         
          14      är en åker Lyder till Makaflaken
                   i Torbjörntorp Spe[cificerat] Fol[io] 41 N[umer]o 5    4?5
15           ähr 2 åkrar lyda till Bosgården i
Jettenne Spec[ificerat] Fol[io] 30 N[umer]o 13       2 2?5
16           ähr 2 åkrar Lyda till mariarp
specif[icerat] Fol[io] 36 N[umer]o 1                     1 3?5                                                                                          
          Mulebete Nödtorfftigt och
          finss inga andra leghenheter till
          förbe[mäl]te by.


(Karttext:)
                
Hård Walz Engh
På denna sidan möter Torbyörna Torpa Eghor
Skön Walz Engh
Maa och Starwalz Engh
Utmarcken möter
Hård Walz Engh
Busk Engh
Hårdwalz Engh
Kier och Morass
Mariarpa Eghor möta

(Utanför ramen)
På denne sidan möter Jettare Eghor