P2:38(Rubrik:)     Gudhemms Häradt   Friggeråkers Sochn
Notarum Explicatio

                   Dotorp ähr 4 Hemman                    T[unno]r  Lass
                   Utsäde till hele byn                            50 4?5     91
                   En Säde  Suart Myllaiord
 
          1        Nils i Dotorp Crone        -1
                   Utsäde alz                                         15                                15 tegar
                   Höö                                                                25
                   Humblegårdzst[enger]         500

          2        Yretomptan öde Cron[o]     -1?4
                   Uthsäde alz                                       9?10                             Obrukat 1 teg
                   Höö                                                                2

           3        Larss Biörson ibidem C[rone]  -1
                    Utsäde alz                                         17 1?5                          20 tegar
                    Höö                                                             30
                    Humblegårdz st[enger]        1000

          4        Jon i Dotorp Crone        -1
                   Utsäde alz                                         16 1?5                          17 tegar
                   Höö                                                                26
                   Humblegårdz st[enger]        700 

          5        Ähr en Åker till Lilla Dotorp
Noterat folio  Utsäde     ??               1 2?5

          6       Ähr en Ängefiäll till Falekiö-
                   pingh Noterat folio   Höö                               2                
                  
                   (Utanför ramen vid nummer 6)
                   Vid Faleköpingz stad i Wantoffta Häradz Book Fol.

          7        Ähr tuå Änger Lyda till
                   Tååstorph noterat fol[io] frälse Höö 6

                   (Utanför ramen vid nummer 7)
                   Frälse NB Fantz afmätt

                   Mulebete nötorfftig
                   och fins Inga Andra Lägen-
                   heeter.


(Karttext:)
                
Här möter Lijlla Dotorpa ägor.
Hård Wallz Engh
Hård Wallz Engh
Hård Wallz Engh
Hård Wallz Engh
Här möter Tååstorps ägor