P2:4(Rubrik:)     Biärcka Sochen

Notarum Explicatio

                   Hålmtorp ähr 2 gårdar
                   Uthsäde till både gårder                     14 2?5      32
                   Tredingzträde, sand och
                   miäla iordh
         
          1        Hålmtorp Skatte                  - 1?2
                                 gierdet   A  1 3?5                    
                   Uthsäde    gierdet   B  1 4?5                    7 1? 5                                  
                                            gierdet    C  1 4?5                    
                                 gierdet    D  2         
                         Höö                                                                16              
                   Humlegårdstenger
 
          2        Frelssegården Frelse           -1
                                 gierdet   A 1 2/5                   
                   Uthsäde i gierdet   B  2 3?5                          7 1?5
                                 gierdet    C  1 2?5                    
                                 gierdet    D  1 4?5      
                   Höö                                                                16
                   Humblegårdzstenger
                  
                   Förbe[mäl]te gårdar hafwe
                   skogh och mulebete
                   nödtorfftigdt(Karttext:)
                
Här tagher Schelundas Eghor wedh
Kiär och Morass
Trästena Eghor möta
Måss Engh
Hård walz Engh med Hassle Skogh
Löff Skogh
Måss Engh
Härlundas Eghor möta
Moss Engh
Tuff Engh
Onyttigh Liungh Backe