P2:41-42(Rubrik:)                                                Gudhems Häradt     Torbiörnatorpa Sochn
 
Baksida:

Notarum Explicatio

                   Törbyornatorp ähr 15 Hemman 
                   Uthsäde till hele byn                          195 4?5    330
                   Ensäde  Sandh och muliordh
 
          1        Stompen Crone              -1
                   Uthsäde i  gierdet     A      14 4?5                15 4?5
                                            wreeten   B   1
                   Höö                                                                25
                         Humblegårdzstengher          300

          2        Hwissgården Skatte        -1
                   Uthsäde i  gierdet          9 3?5                    10 3?10
                                            wreeten   C   7?10
                         Höö                                                                20
                         Humblegårdstenger             400
  3       Jon i Westerbo Crone     -1                   Utsäde alss                                         14                   Höö                                                                 30

          4        Tåste i Bidem Crone       -1
                                 gierdet          18 4?5                        20
                                 wreeten A   1 1?5
                   Höö                                                                30
                   Humblegårdzst[enger]         700
                         Quaren gångande höst och wår

          5        Macke Flaken Crone      -1
                   Uthsäde                                            7 2?5
                   En åker wed Friggeråker Speci[ficerat]
                   Fol[io] 35 N[umer]o 14 Uthsäde       4?5
                   Höö                                                                20

          6        Måssa gården Skatte      -1
                   Uthsäde alss                                      13 1?5
                   Höö                                                                25
                   Humblegårdzstenger       200

          7        Swen i Backabodh Crone   -1
                   Uthsäde alss                                      10 1?5
                   Höö                                                                26
                   Humblegårdzstenger       300

           8       Hakon i Backabodh Crone  -1
                    Uthsäde i gierdet          8 4?5                    10 1?5
                   wreeten C                       1 2?5
                    Höö                                                                 26
                    Humblegårdzstenger  300

          9        Bro gården Crone               -1
                   Uthsäde alss                                      7 2?5
                   Höö                                                                20
                   Humblegårdzstenger  400

          10      Bergh Frelsse                      -1
                   Uthsäde alss                                      20
                   Höö                                                                30
                   Humblegårdzstenger  400

           11     Tomptan i Bidem
                    Uthsäde alss                                      1?2
                    Höö                                                                16

          12      Bengt i Baletorp Skatte     -1
                   Uthsäde i  gierdet             14 1?2                 16 7?10
                                            wreten    D   2 1?5
                   Höö                                                                26
                   Humblegårdzstenger  100

          13      Larss i Baletorp Skatte     -1
                   Uthsäde i gierdet             13 4?5                                15
                                 wreten    C   1 1?5
                   Höö                                                                20
                   Humblegårdzstenger  800

            14    Tompten i Baletorp
                    Uthsäde alss                                      7 2?5
                    Höö                                                                16
                    Humblegårdzstenger  100

          15      Andor i Baletorp Skatte  -1
                   Uthsäde i gierdet             24                     25 1?5
                                            wreten    E    1 1?5
                   Höö                                                                -
                   Humblegårdzstenger
  16       Ähr en Åker till Mörcka gårdh-
en i Friggeråker 17       Ähr en Wret till Klockare tomp-
                         ten  Uthsäde                                                                        1 7?10
                   Mulebete godt och finss inga
                   andre läghenheter till förbe[mäl]te
                   Hemman.


(Karttext:)
                
Utmarken möter
Här möter Rössberga ägor
Hård Walz Engh
Träsk Kiär och morass
Friggeråkers ägor.
Maa Engh