P2:45(Rubrik:)     Gudhems Häradt   Waletorpa Sochn
Notarum Explicatio
                                                                            Uthsäde       Höö              
                                                                                                     T[unno]r     Lass
Åsstorp ähr 5 Hemman.                   
                   Utsäde till hele byn    66 1?5                86 9?10
                              Wretarna Fol[io] 46   20 7?10                     
                   Tredingz träde  Sand och Mulliordh
 
          1        Anders Pärsonz gårdh Skatte   -1
                                      giärdit     A   7?10
                                            giärdit     B   5 1?2
                         Utsäde i    giärdit     C   10 3?10                       29 1?10
                                            giärdit     D   12 3?5
                   Höö                                                                25
                   Humblegårdzstenger            2000
                   Quarnor 2 gångande Hööst och Wåår

          2        Päär Anderson Crone      -1
                                 >giärdit     A   3?10 >  
                                            giärdit     B   4?5
                          Utsäde i    giärdit     C   2 4?5                           8 3?10
                                            giärdit     D   4 2?5
                   Höö                                                                25
                   Humblegårdz Stänger          2000
                   Quarn gångande Höst och Wår                                                               
  3               Suen Bängtsonss gård Crone  -½
Utsäde i    giärd it    C   9 7?10                    12 9?10
                   giärdit     D   2 1?5 Höö                                                             20                    Humblegårdz Stänger          400

          4        Backor Frälse                -1
                                      giärdit     B   7 1?2
                                            giärdit     C   3 7?10                                 15 7?10
                                            giärdit     D   4 1?2
                   Höö                                                                20
                   Humblegårdz Stenger          600
                         Quaren gångande Höst och Wår
  5        Åckarp Crone                -1
Utsäde i    giärdit     A   7 1?10                   9 5?10
                   giärdit     B   2 2?5                    Höö                                                             20                    Humblegårdz Stänger          400
Quarn gångande Hööst och Wåår
6       Ähr 2 Ängar Lyda till Pastoris
                   gårdh i Segerstadh Höö 20 Lass                      20
          NB    Prästegården i Segerstad Folio 50 num[mer] 1

                   Till denna By ähr nödtorfftigt
                   Mulbeet Fiskiewatn I Åån Ringa
                   Skogh ingen.

                   Wretarna til denna By vide Fol[io] 46

                   Till denna By ähre och Store Uthmåsar
                   aff huilke Somlige kunne Bergias, och Somlige
                   ähr inti...

Baksida:

                   Åsztorpa Wretar
                   Ähre Uptagne å Bysens
                   mark Uthsädhe Alls             20 1?2
          1        Såår Uthi Wreeten M   3 4?5
             1        Såår Uthi Wreeten N    1 3?5                    6 2?5
          1          Såår I Wreeten        O   1
             2          Såår i Wreeten         M  3 4?5
          2          Såår i Wreeten         N   4?5                        5 3?5
          2          Såår i Wreeten         O   1
          3          Såår i Wreeten         M  4
             3          Såår i Wreeten         O   1 1?2                     5 1?2
          5          Såår i Wreeten         M  3                         3(Karttext:)
                
Waletorp Egor mööta.
Hård Waldz Engh
Godh Hårdwaldz Engh
Sköön Waldz Engh
Öija Egor mööta
Öija Egor
Star bottz Engh
Träsk och morass Onyttigh marck
Maa Engh
Hård Wallz Engh
Uthmark
Amfastorpa Egor mööta.
Flittorpa Egor mööta