P2:46(Rubrik:)     Gudhems Häradt   Waltorpa Sochn
Notarum Explicatio
                                                                                         
                                                                                                     T[unno]r     Lass
Waletorpz By ähr all Frälse
                         och derföre intit affmädt
                         Uthan allena dätta Hemman
 
          1        Stompnen Cron[e] Hem[man]   -1
                         Ensäde Sank Swartmylla
                   och Sug Jordh
                   Uthsäde    Brukad åker    8                             15 1?5
                                            Obrukad åker  7 1?5
                   Eng till Hårdwaldz Höö                                    20
2               Ähr Waletorpz Kyrkia
  Nödtofftigt Mulebeet
Skogh eller Fiskiewatn intz                    Humblegårdz Stänge[r]        300(Karttext:)
                
Her komma Waletorpz Byss Egor  Frälze
Waletorpz Kyrkia
Hårdh Wallz Engh