P2:47(Rubrik:)     Gudhems Häradt   Walletorpa Sochen
Notarum Explicatio
                                                                            Uthssäde      Höö              
                                                                                                     T[unno]r     Lass
Råghlos ähr tre Hemman
                         Uthsäde till hele Byn                          26 9?10      100
                         Ensäde  Sand och Muliordh
 
          1        Espbiören i Ranglos Crone -1
                         Uthsäde alss                                      14 2?5
                   Höö                                                                40
2               Bengt Persson Crone        -1
Uthsädhe alss                                    7 4?5 Höö                                                                40

          3        Frelsegården ibidem          -1
                         Uthsäde alss                                      4 7?10
                   Höö                                                                20
  Till förbe[mäl]te by ähr Mulebete godt
Fiskewatten litet, och finness inga
andre Leghenheter till förbe[mäl]te By.(Karttext:)
                
Här möta Rösbergha Eghor
Här möta Walletorpa Egjor
Hårdwalz Engh medh små Buskar Uthi
Waltorpa Eghor
Skön walsz Engh
Måss Engh
Hård Walsz Engh
Här möta Bergha Eghor