P2:50(Rubrik:)                                                Gudhems Härad     Segherstadh Sochn
 
Baksida:

Notarum Explicatio
                                                                            Uthssäde      Höö             
                                                                             T[unno]r     Lass
                   Segerstad ähr 25 Hemman 
                   Utsäde till hele byn                            411 7?10  415
                   Tredingz träde  Sand och godh
                   mulliordh
 
          1        Pastoris gårdh               -1
                                      giärdit      A  23
                         Utsäde      i    giärdit B       7 7?10               40
                                            giärdit     C  9 3?10
                   Höö                                                                30
                         Humblegårdz Stänger          200

          2        Larsz wedh prestegården Crone   -1
                            Förmedlad uthi 1?2
                                      giärdit     A  3 1?10                 
                         Utsäde i    giärdit     B    5 2?5                    13 3?10
                                            giärdit     C  4 4?5                                         
                         Höö                                                                12
 
3               Larsz i Backegården Cro[ne]    -1 Förmedlat uti 1?2                    giärdit     A   5 7?10 Utsäde i    giärdit    B   3                         12 1?2   
                                            giärdit      C   3 4?5 Höö                                                                12

          4        Päär i Backegården Crone   -1
                                 giärdit     A 2 3?5
                         Utsäde i    giärdit     B   2                        7 1?5
                                 giärdit      C  2 3?5
                   Höö                                                                12

          5        Suen Ambiörss gård Skat[te]  -1
                                      giärdit      A   6 4?5
                         Uthsäde i giärdit     B   6 1?5                    18 2?5
                                            giärdit      C   5 2?5
                   Höö                                                                12
                         Humble gårdz Stänger         2000
6                Erich Bängtz gård Cr[one]  -1 Förmedlat
                                      giärdit      A   4 4?5
                         Utsäde i    giärdit     B  3 3?10                        11 1?10      
                                            giärdit      C  3    
                   Höö                                                                12
                  
          7        Anders Påssue Skat[te]      -1
                                 giärdit     A  9 9?10
                         Utsäde i    giärdit     B  10 3?5                  25
                                            giärdit      C  4 1?2
                   Höö                                                                30
                   Humblegårdz Stänger     3000
8               Bängt Olofssons gård Sk[atte]  -1
                   gierdit     A  6 4?5
Utsäde i    gierdit     B  5 1?5                          15 3?5       
                   giärdit     C  3 3?5 Höö                                                                16 Humblegårdz Stenger 300

          9        Anders Torstens gård Sk[atte]  -1
                                      gierdit     A  9 3?10
                   Utsäde i    gierdit     B  13 4?5                        29 1?2       
                                            giärdit     C  6 2?5                                            
                   Höö                                                                35
                   Humblegårdz Stenger     2000

          10      Barnagården Skatte -1
                                      gierdit     A  8 1?10
                   Utsäde i    gierdit     B  3 4?5                          16 1?10
                                            gierdit     C  4 1?5            
                   Höö                                                                20
                   Humblegårdz Stenger 1000
11           Seefaste gård Skatte           -1
                   gierdit     A  4 1?2
Utsäde i    gierdit     B  8 2?5                     17 3?10
                   gierdit     C  4 2?5
Höö                                                                16

          12      Lijssgården Skatte               -1
                                      gierdet    A  4 3?5
                         Utsäde i    gierdit     B  10 4?5                  20 1?5
                                            gierdit     C  4 4?5
                   Höö                                                                20

          13      Hulegården Skatte               -1
                                      gierdet    A  3 3?5
                   Utsäde i   gierdet    B  9 2?5                     19 2?10
                                            giärdit     C  5 2?5
                                            giärdit     M 1 1?2
                   Höö                                                                16

14           Bijssgården Crone          -1
                   giärdit     A  7 3?5
Utsäde i    giärdit     B  3 2?5                     13 4?5
                   giärdit     C  2 4?5
Höö                                                                10

          15      Jngefrez gården Skatte          -1
                                 giärdit     A  11          
                         Utsäde i    giärdit     B  7 2?5                    23 3?5
                                            giärdit     C  5 1?5
                   Höö                                                                16

    16        Kålbogården  Skatte           -1
                                            giärdit     A  6 3?5
                         Utsäde i    giärdit     B  6 7?10                   16 9?10
                                            giärdit     C  3 3?5
                   Höö                                                                16

    17        Bränne tomptan Skat[te]     -1                                giärdit     A  7 4?5            
                         Utsäde i    giärdit     B  3 2?5                          14 3?5
                                            giärdit     C  3 2?5
                   Höö                                                                12

          18      Anders Suens gård  Sk[atte]   -1
                                            giärdit     A  6 3?5
                         Utsäde i    giärdit     B  6 4?5                     19
                                            giärdit     C  5 3?5
                   Höö                                                                16
                   Humble gårdz Stänger    100
         
          19      Höögss gården Skatt[e]       -1
                                 giärdit     A  5
                         Utsäde i    giärdit     B  9 3?10                   22 9?10
                                            giärdit     C  8 3?5
                   Höö                                                                20
                   Humblegårdz Stänger     100
 
             20      Ramss gården  Skatte          -1
                                 giärdit     A  4
                         Utsäde i    giärdit     B  3 3?5                     11 1?10 
                                            giärdit     C  3 1?2
                   Höö                                                                10

          21      Öde gården  Cron[e]           -1?2
                                            giärdit     A  8 4?5
                         Utsäde i    giärdit     B  3 2?5                          15
                                            giärdit     C  2 4?5
                   Höö                                                                10
22           Klockare tomptan  C[rone]
                                            giärdit     A  1 9?10
                         Utsäde i    giärdit     B  1 1?2                     4 3?5
                                            giärdit     C  1 1?5
                   Höö                                                                4
23           Lars Jonsson i Lutorp Skatt                                   -1
                   giärdit     A  4 1?5
                   giärdit     B  9 4?5
Utsäde i    giärdit     E  7 1?2                     30 3?10
                   giärdit     F  6 2?5
                   giärdit     G  2 2?5
Höö                                                                30
 Humble gårdz Stänger    1000

          24      Biörn i Torpa  Skatt            -1
                                            giärdit     C  3 4?5
                         Utsäde i    giärdit     M 5 1?2                     13 4?5
                                            giärdit     N  4 1?2
                   Höö                                                                20
                   Humblegårds Stänger     100

        25           Systera Quarn Crone
Utsäde giärdit                                    6 1?2 T[unn]a
Höö                                                                8

26        Ähr en Wreet Serdeless Skatlagd
          Ränt[a]r Penning[ar] 4 öre  Brukas und[e]r 17    1?2  
27        Ähr twå Åkerar Ränter päning[a]r
          3 öre och brukass under åtskillige          
            Hemman i Byn  Uthsäde                    2
[28  saknas]
29        Ähr 3 Åkrar Lyda till Kyr-           kan  Utsäde                                      4?5

30           Ähr en Åker  Lydher till Rum-
               pe gården i Brunum   Utsäde J num[mer] 17   3?5          
                Ähr 3 Åkrar lydha till Frälsse-
                   gården i Torpa.  Utsäde                     1 1?5  Int: afmätt
                  
                   Skogh och Mulebete
                   Nödtorftigh  fiskiewatn intz.  


(Karttext:)
                
Här möter Bruunuma ägor
Tuffuigh och Strenigh Sken walz Engh
Här mötr Uthmarken
Stagh wallz Engh
Lutorp
Tuff Eng
Kyrkia
Segerstadh
Tuff Engh
Måss Eng mäst Onyttig
Staarbååtz Eng
Torpa
Här möter Frälsetårpa ägor
Onytigh måsse
Hård Walz Eng
Tuffuig Eng
Stenig Hård Walz Engh
Sköön Walz Eng
Skön Walz Eng
Här möter Öija Egor
Här möter Waletårpa ägor