P2:52(Rubrik:)                                                Gudhems Häradt    Segerstadh Sochn

Notarum Explicatio
 
          1        Seeletorp Skatte             -1
                                 giärdit      >A  13 4?5
                         Utsäde      giärdit    B  8 4?5                          39 4?5
                                            giärdit     C  15 1?2
                   Höö                                                                50
                         Humblegårdz Stäng[er]        1500

                   Tredingz träde Sandh
                   och mull iordh
                   Quar[n] gångande Hööst och och
                   Wåår, Skogh och
                   Mulebete nötorfftigt
2               Ähr 3 Engefielar till Anders          
                    Månss gårdh i Ryckla  Höö 4           Specificerad Fol[io] 57 Num[er] 2                


(Karttext:)
                
Här möter Esspåsa ägor
Träsk och morass
Här möter Tårpa Frelsse ägor
Hård Wallz Engh mäd Löff Skogh
Esspåssa Egor mööta Frälse
 
(Utnför Ramen)

Författatd vid år 1645 af Johan Bothwidsson