P2:55-56(Rubrik:)                                                Gudhems Häradt     Håkentårpa Sochn


Notarum Explicatio
                                                                                               Höö              
                                                                                                     T[unno]r     Lass
Håken tårp ähr 3 Hemman 
                   Tridungz Träde Sand och Mull jordh
                         Uthsede till hele byn                          65 1?10      94
 
          1        Stompnen Crone            -1
                                      Giärdet   B  1 4?5
                                            Giärdet   C  1 1?5
                         Uthsede    Giärdet   D  3 4?5                    20 3?10
                                            Giärdet   E  5
                                            Giärdeth F  7 1?5
                                            Wräthen      G             1
                                            Wräten   H  3?10
                         '>Noch en Åker, folio 7 N[umer]o 5       1?5        
                   Aff uth Engen Hårdwall och
                   Maa Höö                                                        20                   
                   Giärdz Höö                                                     4
                         Aff 3 Engie tägar på Ulfztårp
                   Affrijtningh folio 59 N[umer]o 5  Höö             8

          2        Arffwed Bengtson Crone   -1
                   Giärde t   A  9
                         Utsäde i    Giärdet   B  8 4?5                    30 3?10
                                            Giärdet   C  11 7?10       
                                            Wräthen      H                  4?5                                                    
                         Hårdwalz och Maa Höö                                  16
                   Giärde  Höö                                                    6
                   Aff Engen 1  Höö                                            8
                   Humble gårdz Stenger         300
                   Quaren Gångande Höst och Wår
 
3               Hööghen Crone              -1                    Giärdet   A  4 2?5                    Giärdet   B  4 1?2                                          
                         Uthsäde    Giärdet   C  3 2?5                          13 1?2
                                            Giärdet   D  1 1?5
'>                   Noch 2 enger folio 57 N[umer]o 6      4?5 Hårdwaldz och Maa Höö                                12
                         Giärde Höö                                                     8

4               Ähr en Enge fiäll till Skattegården
i Koxtårp  folio 69 N[umer]o 1  Höö               6

5               Ähr en Enge fiäll till Myckilz
Gårdh i Ryckla folio 57 N[umer]o 1                6
 
Till desse Gårdar ähr Mulbete
Gådt, fijskiä Wattn ringa, skogh
ingen(Karttext:)
                
Ryckla äghor här emott.
Uth Marken möther
Kärr och Moras
Kärr och Moras
Håkentårpss Kyrkia
Kärr och Moras
Uthmark
Här möter Vllsstårpa äghor