P2:57(Rubrik:)                                                    G[udhems] H[ärad]     Håkentårpa Sochn


Notarum Explicatio
                                                                                         
                                                                                                     Tu[nn]a      Lass
Ryckla ähr 2 Hemman 
                   Uthsede till både gårdarna                 34                                 
                   Tridingh treda Mull och sandjord

          1        Mickillz gård Skatte        -1
                                      Giärdet   A  5 3?5
                         Utsede      Giärdet   B  4 2?5                          14 2?5                                
                                            Giärdet   C  4 2?5
                         Aff Uth Engen och  Giärdess  Höö                   30
                   Twå Engz Kiällar till summa
                   Gårdh folio 69 N[uner]o 4  Höö                     8
                   En Enge fiäll summa gårdh
                   Folio56 N[umer]o 5   Höö                              4
                   Humble Gårdz stenger         1000

          2        Anders ibdem Skatte   -1
                                      Giärdett A  8
                         Utsäde      Giärdet   B  6                                 19 3?5        
                                            Giärdet   C  5 2?5
                         Maa och Hårdwaldz Giärden Höö                   20
                   till samma Gårdh ähr 3 enge fiällar  wid
                   Selle Tårp Folio 52 N[umer]o 2  Höö             8
                   Humble gårdz stänger          600
 
3               ähr en åker och engz fiäll till Crone
Gården i Kogz Tårp  Uthsede            4?5            6
Folio 69 N[umer]o 2

4               ähr 5 Enge åckrar Lyda till Aspåss frälse
intet aff mett   Uthsede                       2 7?10

5               ähr en Åker Lyder till Stompn i Håkentårp
folio 56 N[umer]o 1  U[t]sede          1?5
         
6               ähr 2 åkrar Lyda till Högen N[umer]o 3
folio 56   Uthsede                             4?5
 
          7        ähr en enge fiäll till boend Erikz gårdh
i Vlfstårp Folio 59 N[umer]o 4 Höö                4
 
Till desse gårdar ähr Nödtorfftigt mulbete
fijskiä ringa, Skogh ingen eller andra Le-
genheeter.


(Karttext:)
                
Espåsa Egor mötha
Ryckla uthmark
Håkentårpa Egor här emot