P2:59-60(Rubrik:)                                                  Gudhems Häradt       Håkentårpa Sochn


Notarum Explicatio
                                                                                                                       
                   Vlztårp ähr 4 Hemman 
                   Tridingz Träda Sand och
                   Muljordh
                   Utsede till hela byn                            78 1?5                          
                  
          1        Biörn Ibidem Skatte       -1
                                      Giärdet   A  7 3?10
                         Uthsede    Giärde     B  13 1?5                       26 9?10                              
                                            Giärde     C  6 2?5
                         Hårdwalz  Höö                                                30
                   Humblegårdz stenger           500

          2        Håkan Skatte ibidem      -1
                                      Giärdet   A  6 9?10
                         Utsede      Giärdet   B  10 2?5                         24 4?5        
                                            Giärde     C  7 1?2
                         Hårdwaldz  Höö                                              30
                   Humblegårdz stenger           400
                   Quaren gångande Höst och Wår
 
3               Ambiören Ibidem Skatte   -1               giärdet    A  5
Uthsede    giärdet    B  6 3?5                          15 3?5
                   giärdet    C  4 Hårdwaldz engh Höö                                       25 Humblegårdz stenger           600

4               Erick ibidem  Crone       -1
                                            giärdet    A  3 3?10
                         Utsede      giärdet    B  2 3?5                    8 9?10    
                                            giärdet    C  3
                   '>ähr en åker i Uthengen N[umer]o 6      1
                   Hårdwaldz Höö                                               16
                   en een änge fiäll til summa
                   gårdh folio 56 N[umer]o 7                              2

5               ähr 3 änge fiällar till Stompn
i Hakan Tårp folio56 N[umer]o
1  Höö                                                            8
         
Till denna Gården ähr så
temligt Muulbeete Skogh
ingen fijskiä intet


(Karttext:)
                
Håken Tårpa här emot
Uthmarken möther
Här möther Wale Torpa eghor