P2:6-7(Rubrik:)                                                Gudhems Häradt     Wgglhems Sochen

(Baksida)
Notarum Explicatio

                   Vgglum ähr 11 Hemman
                   Uthsäde till Hele byn                         115        214 1?2
                   Ensäde Suartmylla och Uthwald
                   Åker.
         
          1        Backegården Skatte            -1
                                 gierdet   A  5 7?10
                                 gierdet    C  0 3?5                               
                   Uthsäde i giärdet   D  11?20                    7 3?20    
                                 Wrten    H  0 1?10
                                 Wreten I   1?5
                         Höö                                                                16              
                   Humblegårdstenger tillhopa medh
                   Skattegården                       600 st[änge]r
                   Quaren tillhopa med Skattegården    
                   gångande Höst och Wåår.

          2        Oluff Oluffszons gårdh Frelse    -1
                                 gierdet    A  7 9?10    
                                 gierdet    C  1 2?5                         
                   Uthsäde   Wreten   B  11/10                    11 4?5     
                                 Wreten   H 1?5
                                            Wreten   O  1 3?5                                                                
                   Höö                                                                25
                   Humblegårdzstenger            600 stänger
                   Quaren gångande Höst och Wår.

          3        Stompen Cronee                 - 1         
                                 giärdet    A  8 1?5       
                   Uthsäde i gierdet   C 2 9/10                  12 7?10
                                            obrukat      2/5
                                            Wreten   P  1 1?5
                   Höö                                                                24
                   3 Engefiellar wed Nässgården till
                         bytess Halfparten Huartera Höö                       13
                   Quaren gångande Höst och Wår.
 
          4        Skattegården Skatte            - 1
                                          giärdet     A  6 1?5
                         Uthsäde i gierdet    C  0 4/5     
                                          gierdet     D 0 3/5                          8
                                 Wreten H  0 3?10   
                                            Wreten   N  0 1?10
                   Höö                                                                16
                         Humblegårdzstenger            300
                   Quaren gångande Höst och Wår med
                   Backegården.
 
          5        Swen Perszons gård Frelse     - 1?2
                                            gierdet    A  4
                                            gierdet    B  1
                   Uthsäde i             gierdet       C           1 7?20                         7 3?20
                                            Wreten   F  4?5
                   Höö                                                                10
                         Humblegårdzstenger            200
 
          6        Andersz Hinderszons Gård Sk[atte]    - 1?2
                                            giärdet    A 1 1/2
                                 gierdet    B  1 1?5                                       
                                            gierdet    D  2 4?5                     7 3?10
                         Uthsäde i  Wreten L  13?20
                                            Wreten   M 4?5
                                            Wreten   N  1?5                                            
                   Höö                                                                12
                         Humblegårdzstenger            400
                   Quaren gångandesw Höst och Wår                                    
 
          7        Lille gården Crone               - 1
                                             giärdet   A 4 3/5
                    Uthsäde i                              obrukat                   5 1?5
                                            Wreten M 3?5
                   Höö                                                                8
                                                         
          8        Runne gården Crone           - 1
                                 gierdet   A  1 1?5
                                 gierdet   B  1 1?5
                   Uthsäde i gierdet   C 2 1?5                    9 2?5
                                 gierdet   D 4 4?5
                   Höö                                                                16
                         Humblegårdstenger             600
9               Oluff Hindrickszons gård
                   frelse                                   - 1
                   Uthsäde i giärdet D                           8 3?5
                   Höö                                                                16
                         Humblegårdstenger             800
                   Quaren gångande Höst och Wår

          10      Korsszagården Frelse               - 1
                                 gierdet    A  6 3?5
                   Uthsäde    gierdet   C  5 4?5                          14 2?5
                                 Wreten   E  2
                   Höö                                                                30
                         Humblegårdzstenger            1000
                   Quaren gångande Höst och Wår

          11      Vbsala Skatte                     - 1
                   Uthsäde i gierdet   D                          16
                   Höö                                                                35
                   Humblegårdstenger             800
                   Quarnen gångande Höst och Wår
12           Ähr een Skattetompt öde 2 st[ycken]           
brukas till Engh under Upsala n[umme]r 11            4
13           Een Cronetompt i Ugglum Ren
tar 11?2 skeppa haffra Uthsäde i I   3?5
  14           Är en wret Rentar 1 1?2 Skeppa Haffra
ligher ödhe Uthsäde uthi I                  3?5
15           Klockare bolet Uthsäde i wreten K 1 1?5                                                               N 1 1?5    1 2?5              Höö                                                                                  
          16      3 Engefiellar till Haketorp fol[io] 10                 6

          17      Ähr 4 Bytesenghar till Stompen N[ume]ro 3           och Näss Herregård.   18           1 Engefiell till Näss.
19           En Ängefiell Lyder till Kartbergia
20           Een tompt Rentar Smör 1?2 [Lispund]
Uthsäde                                            3?5
Höö                                                                1 1?2
 
Mulebete nötorfftigdt och finss
ingha andre leghenheter till
förbe[mäl]te by.(Karttext:)
                
????? med den andra byens Höö. der till N[umer]o 4
Nääszboo Eghor.
Kartbärgasz Eghor.
Hård Walz Engh.
Hård Walz Engh.
Maa Engh.
Skön Walz Engh.
Bysens Marck
På denna sidan möter Biurumma Eghor
Star Båts Engh
Maa Engh
Hårdwalz Engh
Hård Walz Engh
Qwaren 1 och 4
Maa Engh
Betz Hage
Eke Skogh
Skön Wall Engh
Biörke Hagan
Uthmarcken
Betz Hage