P2:63-64(Rubrik:)                                               Gudhems Häradt     Sätuna Sochn
 
Baksida:

Notarum Explicatio
                                                                            Utsäde         Höö
                                                                                                     Tuna           Lass
                   Sätuna ähr 15 Hemman 
                   Uthsäde till heele byn                         180 1?2    560
                   Tredingz träde Suart mylla och endeel
                         Sand blandat Jordh doch mästeparten wall Bä-
                   rande
 
          1        '>Suen Nilson i Weka Skatte     -1
                                      giärdit     A  5 7?10                 
                         Utsäde i    giärdit     B  2 2?5                    10 1?5
                                            giärdit     C  1
                                            Wreeten J   1 1?10
                   Höö                                                                30
                         Humblegårdz Stänger          1000

          2        Anders i Weka Frälse      -½
                                       giärdit     A  3 1?5  T[unn]a        
                         Utsäde i    giärdit     B  1 3?5  T[unn]a         5 2?5
                                            giärdit     C  3?5   T[unn]a
                         Höö                                                                30
                         Humblegårds Stänger          600
 
3               Suen Nilson i Sätuna Skatte    -1               giärdit     A  2 2?5  T[unn]a Utsäde i    giärdit     B  2 2?5  T[unn]a         8 2?5
                                            giärdit     C  3 1?5  T[unn]a
                                            wreeten  J    2?5  T[unn]a Höö                                                                30

          4        Suen på Stompnen  Frälse  -1
                                 giärdit     D  7 3?10  T[unn]a         
                   Utsäde i    giärdit     E  1 1?5 T[unn]a          11 4?5
                                            giärdit     F  3 T[unno]r
                   Höö                                                                30
                         Humblegårdz stanger           800

          5        Asser ibidem  Frälse       -1
                                 giärdit     A  2 4?5  T[unno]r
                   Utsäde i    giärdit     B  1 2?5 T[unno]r
                                            giärdit     C  1?5  T[unn]a
                                            giärdit     D  17  T[uuo]r
                                            giärdit     E   2?5  T[unn]a
                   Höö                                                                30
                   Humble gårdz Stanger    600

          6        Suen på Tomptan  Crone   -1
                                 giärdit     A  7?10  T[unno]r
                   Utsäde      giärdit     C  2?5  T[unno]r           9 3?10
                                            giärdit     E  5 1?5
                                            giärdet    F  3  T[unno]r
                   Höö                                                                20

7               Stoora gården  Crone     -1
                   giärdit     D  9  T[unno]r
Utsäde i    giärdit     E  5 1?2  T[unn]a          18 7?10
                   giärdit     F  4 1?5  T[unno]r Höö                                                                50
 
          8        Jon Nilsson ibidem Crone   -1
                                      giärdit     A  3 7?10  T[unno]r
                   Utsäde i    giärdit     B  3 7?10  T[unno]r
                                            giärdit     C  1 1?5  T[unna]         19 4?5
                                            giärdit     D  5 2?5  T[unna]
                                            giärdit     E  1 1?2  T[unna]
                                            giärdit     F   1?2  T[unno]r
                                            wreet            4 2?5
                   Höö                                                                60

          9        Ambiörn ibidem Crone        -1
                                      giärdit     B  1 1?2  T[unno]r
                   Utsäde i    giärdit     D  11 1?5 T[unno]r        12 7?10
                                            giärdit
                   Höö                                                                30
                   Humble gårdz Stanger    600

10           Lilla Pariss  Crone          -½
                   giärdit     D  1  T[unn]a                
Utsäde i    giärdit     E  1 2?5  T[unno]r        5 2?5
                   giärdit     F  3  T[unno]r
Höö                                                                30

          11      Stora Pariss  Frälse         -1
                                      giärdit     E   3?5  T[unno]r
                   Utsäde i    giärdit     F  3 9?10  T[unno]r      5 1?2
                                            giärdit     A  3?5 
                                            giärdit     B   2?5
                   Höö                                                                40

          12      Bärgh Frälse         -1?2
                                      giärdit     E  2 3?5  T[unno]r
                   Utsäde i    gierdit     F  1 1?2  T[unn]a         5 1?2
                                 giärdit     D  1 2?5
                   Höö                                                                20

13           Suen i Båletorp  Frälse   -1                                                
              giärdit     D  2  T[unno]a                                                                   
giärdit     E   4?5  T[unno]r                                                                  
                                 giärdit     F  12 1?5 T[unna]        18 1?5                                          
                                            giärdet    G  4 2?5  T[unna]                                                                
                                            giärdet    H  4?5  T[unno]r Höö                                                                80
Humble gårdz Stenger    800

          14      Båletorp  Frälse              -1
                                      giärdit     E  2 1?5  T[unno]r
                                 giärdet    F  3 1?2  T[unn]a         20
                                            giärdit     G  7 2?5  T[unno]r
                                            giärdet    H  6 9?10
                   Höö                                                                60
                   Humble gårdz Stenger    600
 
15           Båletorp  Frälse              -1
                                            giärdit     E  1 4?5  T[unno]r
Utsäde i    giärdit     F  2 3?5  T[unno]r         7 4?5
                   Giärdit    G  1 1?10 T[unno]r
                   Giärdet   H  2 3?10  T[unno]r
Höö                                                                20                                                  
16           En Ängefiäll lyder till boossgården i Hornborga   Höö                                             18
 
(I marginalen till Hemman 8)
 
                   Till denna By ähr Nödtorfftigt Mulebete och Fiskiewatn
                   Skogh ingen

(I marginalen till Hemman 13)

                   Detta Hemman haffuer och 4 Enge Tegar på Hornborgia  Aff-
                   ritningh Folio 67 Num[mer] 21  Maahöö  10 Lass


(Karttext:)
                
Sank Saar Botn
Starr och Maa Eng
Hornborgia Egor
Hård Wallz Engh
Lonen Lacus
Betz hage
Betz hage till Bålletårp
Sank och mossig Starbotn
Maa och Dy Engh
Onytigh Liungh backe
Båletorp
Uthmarcken möther
Uthmark
Uthmåsse