P2:67-68(Rubrik:)                                              Gudhems Häradt     Hornborga Sochn


Notarum Explicatio
                                                                                                                       
 
                         Fol 68
 
                   Hornborga ähr 16 Hemman 
                   Utsäde till hele byn                            189        864                                       
                   Tredingz träde Sand och
                   Mull Jordh
          1        Törne i Boosgården Frälse   -1
                                      giärdit     A  1
                         Utsäde i    giärdit     B  2 1?10                        17 3?5                                
                                            giärdit     C  7
                                            giärdit     D  8 1?2
                         Höö                                                                100
                   Humblegårdz Stäng[er]        300

          2        Suen ibidem Frälse                -1
                                      giärdit     A  1 3?5
                         Utsäde i    giärdit     B  0                                 14 3?5        
                                            giärdit     C  9 Tr
                                            giärdit     D  4  T:r
                         Höö                                                                100
                   Humble gårdz Stäng[er]       400
 
                   [Tillägg: Skrivet utanför kolumnen]
                   En Engsfiäll på Sätuna affritning F[olio] Num[mer] 16 lyder till
                   Bägge Boossgårdar Höö 18 Lass Huarder Lijka mycket
 
3               Lars på Stompnen Cro[no]    -1               giärdit     A  2
Utsäde      giärdit     B  6                                19
                   giärdet    C  7 4?5
                                            giärdet    D  3 1?5 Höö                                                                40 Humblegårdz St[änger]        200

4               Bängt på Stompnen Cr[ono]  -1
                                            giärdit     A  1
                         Utsäde      giärdit     B  1 4?5                    8 4?5      
                                            giärdit     C  3 1?5                         
                                            giärdit     D  2 4?5
                   Höö                                                                40

5               Lars Ibidem Skatte        -1
                                            giärdit     A  3 2?5
                         Utsäde i    giärdit     B  5 1?10                  12 2?5   
                                            giärdit     C  2 2?5                         
                                            giärdit     D  1 1?2
                   Höö                                                                40
 
6               Anders i Skattegården           -1
                                            giärdit     A  4 1?2
                         Utsede      giärdit     B  3 3?5                    16 1?5   
                                            giärdit     C  5 4?5                         
                                            giärdit     D  2 3?10
                   Höö                                                                60
                   Humblegårdz Stäng[er]        600
 
7               Backegården Frälse               -1
                                            giärdit     A  3 2?5
                         Utsäde i    giärdit     B  4 2?5                    9 3?5      
                                            giärdit     C  3                               
                                            giärdit     D   4?5
                   Höö                                                                60
                   Humble gårdz Stäng[er]       600
 
                   Fol 67
 
8               Pär i Deragården Crone  -1
                                            giärdit     A   3 4?5
                         Utsäde i    giärdit     B  3 4?5                    11 1?5   
                                            giärdit     C  3                               
                                            giärdit     D   3?5
                   Höö                                                                60
 
9               Lars Olofs gårdh Crone  -1
                                            giärdit     A  4 2?5
                         Utsäde i    giärdit     B  4                        13 2?5   
                                            giärdit     C  3 4?5                         
                                            giärdit     D  1 1?5
                   Höö                                                                60
                   Humblegårdz Stänger          600
 
10           Mickell Ibidem Frälse           -1
                                            giärdit     A  6 1?5
                         Utsäde i    giärdit     B  6 7?10                  15 1?5   
                                            giärdit     C  1 1?2                         
                                            giärdit     D   4?5
                   Höö                                                                45
                   Humblegårdz Stänger          600
 
11           Jon Olofsson Ibidem Skatte    -1
                                            giärdit     A  2 4?5
                         Utsäde i    giärdit     B  5 1?10                  12 9?10 
                                            giärdit     C  2 2?5                         
                                            giärdit     D  2 3?5
                   Höö                                                                40
 
12           Åsledh Ibidem Frälse            -1
                                            giärdit     A  1 2?5
                         Utsäde i    giärdit     B  3                        8 1?2      
                                            giärdit     C  2 9?10                       
                                            giärdit     D  1 1?5
                   Höö                                                                45 Lass
                   Humblegårdz Stänger          800
                   Qvarn Gångande
 
13           Lilla gården Crone                 -1
                                            giärdit     A  4
                         Utsäde      giärdit     B   1?5                        6 3?10    
                                            giärdit     C   3?5                             
                                            giärdit           1 1?2
                   Höö                                                                16
 
14           Häär Ånderss Ibidem Skatte   -1
                                            giärdit     A  6 1?5
                         Utsäde i    giärdit     B  5 2?5                    14 4?5   
                                            giärdit     C  2 4?5                         
                                            giärdit     D   2?5
                   Höö                                                                80
 
15           Hälee gården Crone              -1
                                            giärdit     A  3 1?5
                         Utsäde i    giärdit     B  4 1?5                    8 3?5      
                                            giärdit     C  1                               
                                            giärdit     D   1?5
                   Höö                                                                20
 
16           Klockare Tomptan Crone       -1
                                            giärdit     A 
                         Utsäde      giärdit     B                             3?10                                     
                                            giärdit     D  3?10
                   Höö                                                                6
 
17           Ähr en Enge Fiäll till Stompnen
i Bolungs walla H:[emmanet]   Höö                  8
 
18           Ähr en Enge fiäll till Anders Gunnarsons
gårdh i Hoof I Bolums Sokn     Höö                 8
 
19           Ähr tuå Enge fiäll till Pastors gårdh i
Broddetorp S[ocken]  Folio Num[mer] 1
                                                                                          Höö 8
 
20           Ähr en Enge fiäll till Larss Arfuedzsons
gårdh i Fiälåkra Fol[io] Num[mer] 7      Höö             8

21           Ähr 4 Ängar till Balatorph         Höö                10
 
Mulebete Notorftight
fijske watn gooth. Skog ingen

22           En Engefiäll till Bråddetorp Fol[io] Num[mer] 3
                                                                                                                        10
                                                                                         
                   Mulebeet och Fiskiewatn Nödtorftigt
                   Skogh ingen


(Karttext:)
                
Här möter Valla Häradt
Engh mädh Tuffuer och Sten
Maa Engh
Maa Engh
Tuff Engh
Tuf Engh
Träsk och Moras
Maa Engh mädh Buskar Uthij
Qvarn
Lonen Lacus
Skiön Walz Engh
Busk Engh
Stenigh Hårdh Walls Engh
Maa Engh och Star Båtz Engh
Hård Walls Engh
Maa Engh
Hård Wallz Engh
Maa Engh
Satuna Egor
Maa Engh
Maa och Star Båtz Engh