P2:69-70

 

(Rubrik:)                                                Gudhems Häradt    Hornborga Sochn


Notarum Explicatio
                                                                                                                       
                   Koxtorp ähr 2 Hemman 
                   Utsäde till båda gård[arna]                32 3?5                           54                                              
                   Tredingz träde Sandh och
                   Mull Jordh
 
          1        Skatte gården Skatte             -1
                                      giärdit     A  6 3?5                                             
                         Utsäde i    giärdit     B  6 1?2                          16 4?5                                
                                            giärdit     C  3 2?5
                                            obrukat        3?10                            
                         Höö                                                                30
                   Humble gårdz Stäng[er]       400
                   Quarn alt gångandes åhrligen

          2        Crone gård ibidem                -1
                                      giärdit     A  4 1?10
                         Utsäde i    giärdit     B  5 1?2                           14 4?5        
                                            giärdit     C  5 1?5            
                         Höö                                                                20
                  
                   En åker och en ängefiäll
                   på Ryklaass Afritning
                   Specificerat Folio 57 Num[mer] 3                
 
3               Ähr tre Åkrar Esspåss Frälze intz afmätt
                Utsäde                                              1 T[un]na

4               Ähr tuå Ängefiällar till
                Miekelss gård i Ryckla
                Höö                                                 4 Lass Fol[io] 57 Num[mer] 1(Karttext:)
                
Tuff Engh
Tuff Engh
Quarn
Hård Walls Engh mädh Bijrke Skogh
Her Emilan Ähre Espååsa Frälze Ägor belägne.
Måss Engh
Hårdh Wallz Engh
Måss Engh
Hård Wallz Engh
Hård Wallz Engh
Stagh Wallz Engh
Uthmarken möter på alla Sidor