P2:73-74(Rubrik:)                                                 Gudhems Häradt     Bråddetårpa Sochn


Notarum Explicatio
                                                                                                     Utsäde         Höö
                                                                                                     tuer             Lass
                   Bråddetårp ähr 3 Hemman 
                   Tredingz träde Sandh och mull Jordh
                   Utsäde till heele byn                          73 1?10      91              
                  
          1        Pastoris gårdh.
                                      giärdit     A  14 1?2
                         Utsäde i    giärdit     B  11 3?10                      34                                       
                                            giärdit     C  8 1?5
                   Humblegårdz stenger           1000
 
                         Tillägg utanför kolumnen:
                   En Engefiäll på Hornborga Affritning Fol[io] 67 Num[mer] 19 till
                   Pastoris Gårdh Höö                                       8 Lass
                   Item en Engzteg widh Fiälåkra Fol[io] 78 Num[mer] 9
                   Höö                                                                ½ Lass

          2        Nils Pärssons gård  Frälse       -1
                                      giärdit     A  6 3?5
                         Utsäde i    giärdit     B  5 1?10                         18 3?10      
                                            giärde     C  6 3?5
                         Höö                                                                30
                   Humblegårdz stänger           1000
 
                   Tillägg utanför kolumnen:
                   2 har En Engzteg på Fiälåkra Affritning
                   Folio 78 Num[mer] 10                                   ½ Lass

3               Lars Erichs gård  Frälse   -1               giärdet    A  5 4?5
Utsäde i    giärdet    B  8 4?5                          20 4?5
                   giärdet    C  6 1?5 Höö                                                                30
                         Humblegårdz stä[nger]            1000
 
                   Tillägg utanför kolumnen:
                   3 har En Engeteg på Hornborgia Affritning Fol[io] 67 Num[mer] 22
                   Höö                                                                10 Lass

4               Ähr en ängefiäll Lyder till Kyrkan
Noterat Folio  Höö                                        1
  En ängefiäll på Hornborga Maar
Lyder till Nomoro 3 Specificerat
Folio 67.


(Karttext:)
                
Här möter Håfs ägor
Hård Wallz Engh
Qröst och Moras
Hård Wallz Engh
Här möter uthmarcken
Hård Wallz Engh
Qras Noch Morass
Bettz Hage
Hård Wallz Engh
Stagh Walls Engh med Tufuer och byskar
Måss Engh
Hård Wallz Engh
Här möther Botårpz Egor