P2:75(Rubrik:)                                              Gudhems Häradt     Bråddetorpa Sochn


Notarum Explicatio

                   Bootorp Crone                      -1 
                   Tredingz träde Sand och
                   Mull Jordh.
 
                                      giärdit     A  6 3?10                                           
                         Utsäde i    giärdit     B  2 2?5                          14 3?10                              
                                            giärdit     C  4 4?5
                                            wreten    D  4?5                             
                         Höö                                                                40
                   Humblegårdz Stäng[er]        800
                   Quarn gångande Hööst och Wår
 
                   Mulebete och Skogh
                   Nötorftigh


(Karttext:)
                
Här möter Bråddetorpa ägor
Här möter Fiällåkra ägor
Hårdh Wallz Engh med Ek och Hassle Skogh
Uthmarken möter Bijlingen
Hård Wallz Engh
Bettz hage
Uthmarken