P2:77-78(Rubrik:)                                                Gudhems Häradt     Bråddetorpa Sochn

Notarum Explicatio                                             Utsäde         Höö
                                                                                                     Tunor         Lass
                                                                                                                       
                   Tortan och Fiälåkra ähr
                   7 Hemman 
                   Tredingz träde Sand och
                   Mull Jordh.
                   Utsäde till hele byn                            91 9?10    144                                                            
          1        Suen i Tortan Crone              -1
                                      giärdit     A  3 1?10                       
                         Utsäde      giärdit     B  1 1?12                        5 3?5                                  
                                            giärdit     C  1
                         Denne Gård haf[e]r 6 Åkrar wid Åketorp Fol[io] 79 Num[mer] 3
                                                                                                     1 1?5
                         Höö                                                                10
                   Quarn gångandes Hööst och Wår

          2        Pär Nilsson ibidem Crone     -1
                   giärdit     >A  4 3?5
                         Utsäde i    giärdit     B  4 4?5                          11 1?10      
                                            giärdit     C  1 7?10
                         Denne Gård haf[er] 2 Åkrar wid Åketorp Fol[io] 79 Num[mer] 4
                                                                                                     1?2
                         Höö                                                                16
 
3               Anders Bängtssons gård C[rono]    -1               giärdit     A  4
Utsäde i    giärdit    B  2                                7 2?5
                   giärdit     C  4?5
                                            obrukat        3 ?5 Höö                                                                16

4               Lars Jönsson i Fiälåkra C[rone]       -1
                                            giärdit     A  7
                         Utsäde i    giärdit     B  10 2?5                  20         
                                            giärdit     C  4 4?5                         
                   Höö                                                                25
                   Quarn gångande Hööst
                   och Wår

5               Suen Suensson Ibidem C[rone]       -1
                                            giärdit     A  5
                         Utsäde i    giärdit     B  11 2?5                  20 4?5   
                                            giärdit     C  4 2?5                         
                   Höö                                                                25
                   Quarn gångande Hööst och Wår
 
6               Anders Larsz gård Crone   -1
                                            giärdit     A  4 1?5
                         Utsede i    giärdit     B  2                        10 1?10 
                                            giärdit     C  2 4?5                         
                                            wreten   E  1 1?10
                   Höö                                                                20
                   Humble gårdz St[änger]       400
 
7               Lars Arfuesons gård ibidem C[rono]            -1
                                            giärdit     A  4 1?2
                         Utsäde      giärdit     B  8 3?5                    16 9?10 
                                            giärdit     C  3 4?5                         
                   Höö                                                                30
                   Humblegårdz Stäng[e]r        400
 
8               En Änge fiäll Räntar 1 öre 12 Penningar           Höö                                                                1
 
9               En ängh tillPastoris gårdh Fol[io] 59  Höö      1?2  
10           En ängefiäll till Frälsegården  Höö                    1?2
 
11           Ähr 3 Åkrar Lyda till
Åketorp Utsäde                                2?5 T[unna]
Folio 79 Num[mer] 1
            6 har 3 åkrar wid Åketorph
                   fol[io] 79 num[mer] 6  Uthsäde          4?5
 
                         7 har En Engefiäll på Horn-
                   borgia afritbing Fol[io] 6 Num[mer] 20


(Karttext:)
                
Uthmarken möter
HårdhWalls Engh
Här möter Bråddetorpa ägor
Engh mädh Buskar Uthi
Måsse Wallz Engh
Bettz hage
Tuffwigh Stagz Wallz Engh
Hård Walls Engh
Träsk och Moras
Maa Engh myckett Onyttigh
Här möter Åketorpz ägor