P2:79(Rubrik:)                                                    G[udhems] H[ärad]     Bråddetorpa Sochn

Notarum Explicatio                                             Utsäde     Höö
                                                                                Tunnor    Lass
                                                                                                                       
                                                                           
          1        Åketorp Crone                    -1
                         Tredingz träde Sand mylla jord
                                      giärdit     A  3 4?5
                          Utsäde i    giärdit     B  6 9?10                        20 7?10                              
                                            giärdit     C  10
                         Höö                                                                30
                   Humblegårdz Stänger          800
                         Qvarn gångande Hööst och Wår
2               Ähr en Åker till Cronogården           i Hoplind fol[io] 69 Num[mer] 2 Höö              1?2
 
3               Ähr 6 åkrar lyda till Suens
gård i tortan Utsäde                           1 3?5
 
I marginalen   Fol[io] 78 Num[mer] 1

4               Ähr 2 åkrar lyda till Päär
Nilssons gård i tortan Utsäde             1?2
 
I marginalen: Fol[io] 78 Num[mer] 2

6               Ähr 3 åkrar lyda till
Anders Larss gård i Toortan F[olio] 76 Num[mer] 6 Utsäde                                              4?5


(Karttext:)
                
Här möter Toortansz ägor
Uthmark
Hornborgia åå
Qvarn
Hård Wallz Engh
Måsse Wallz Engh
Liungh Backe
Här möter Vddebergz ägor
Onyttigh Backe
Uthmarken möter