P2:80

 

(Rubrik:)                                                Gudhimsz Häradt     Brunnumma Sochn

Notarum Explicatio                                             Utsäde     Höö
                                                                                                     Tunnor    Lass
                  
 
          1        Skiälszbo Skatte             - 1?2
                         Tredingzträde och
                   muliordh.
                   Utsäde alz                                         16 4?10
                                      giärdit     A                                      3 1?2
                         Utsäde i    giärdit     B                                     4 4?5          
                                            giärdit     C                                     8 4?10
                         Höö                                                                50
                   Quarn gångande höst och wår
                         En åker till Skiälsbo wed Ny-
                   gården belägen Not[erat] Folio

          2        Örkulla Crone                       - 1?4
                         Utsäde alz                                         3 4?5
                         Höö                                                                16
                        
                         Till förbemälte Hemman
                   är nötorftig tarffweskogh
                   Mulebete gåt.

                   Lyda till Skiälssbo NB
                   Een Åker på Nygårdz afrit-
                   ningh fins fol[io] Num[mer] 5            1?5
                  
                   Noch een Engefiäll på Nygårdz-
                   affritningh huilken fins
                   fol[io]  Num[mer] 6  Höö                                4


(Karttext:)
                
Här möter Nygårdz ägor
Skönwallz Engh
Betz hage
Stenigh Hårdwallz Engh
Hård Wallz Engh
Hård Walz Engh
Maa och Stagh Walz Engh
Uthmarken möter
Hård Walz Engh
Här möter Luttarpa ägor
Maa Engh
Måss Engh
Hårdwalz Engh
Måss Engh