P2:81-82(Rubrik:)                                               Gudhimsz Härad     Brunnumma Sochn

Notarum Explicatio                                             Utsäde         Höö
                                                                                                     Tunnor       Lass
                  
 
                  
          1        Kiäringabo Skatte                 -1
                   Utsäde alss                                       42          69
                   Tredingzträde Sand och Mull iordh
                                 giärdet    A  11 3?5                                                              
                    Utsäde      giärdet    B  8 4?5                          25 2?5                                                             
                           uthi          giärdet    C  5
                                            wreten    D   4?5     
                         Höö                                                                40
                   Humblegårdzstenger            300
                         Tuå åkrar till Kierngabo finnas på Brunnum-
                   ma Affritningh Specificerade Folio 86  1 1?4     Num[mer] 19
                                                                           

          2        Nygården Crone                   - 1?2
                         Utsäde alz                                         -
                                      gierdet    E  4 4?5
                         Utsäde i    gierdet    F  5 1?5                           13 1?5        
                                            giärdit     C  3 1?5
                         Höö                                                                25
                   Humblegårdzstenger            600
 
3               En åker til Kyrkegården i Brun-
num  Utsäde fol[io] 85 Num[mer] 12                         1?5

4               En åker till Backegården i Brun-
num  Utsäde fol[io] 85 Num[mer] 13          2 4?5

5               En åker til Skiälzbo utsäde F[olio] 80   1?5
 
6               En ängfiäl till Skiälzbo Höö    4
                        
                   Till förbemälte Hemman är
                   Nötorfftigh Tarffweskogh Mulebe-
                   te gåt på Billingen
                  
                   Billingen ähr een Frijkallat park
                   för diure skull, som der inne
                   wistas nembl[igen] Hiortar och Råådiur.


(Karttext:)
                
Hård Walz Engh
Uthmarken möter
Här möta Brunumma ägor
Maa och Starbotz Engh
Busk Engh
Maa Engh
Skön Walz Engh
Betz hage
Tuffwig Maa Engh