P2:85-86(Rubrik:)                                            Gudhems Häradt     Brunnuma Sochn

Notarum Explicatio                                             Utsäde         Höö
                                                                                                     Tunnor       Lass
                  
                   Brunnumma By  17 Hem[man]
                   Uthsäde till Hele Byn                         268        326
                   Tredingzträdhe  mycket Hallegrundh
                   Jordh muldh och Sandh.                                 
                  
          1        Erich Mathszon Skatte Hem[man]          -1
                                             A  6                                                        
                    Uthsäde i Giärden  B  7 2?5                          19 2?5                                
                                                            C  6
                         Höö                                                                16

          2        Hörka gården Crone Hem[man]             -1                                              
                         Utsäde alz                                         -
                                                      A  4 1?10
                         Uthsäde i Giärden   B  3 1?5                           11 1?5        
                                                            C  3 1?10
                         Höö                                                                12
 
3               Tårbiören Ibitem Skatte        -1
                                                         A  5 3?5
                         Uthsäde i Giärden   B  7 1?2                           20 1?2        
                                                            C  6 1?2 Höö                                                                20
                         Humblegårdz Stänger          200

4               Habol Ibidem Crone                              -1
                                                         A  3 1?5
                         Uthsäde i Giärden   B  4                                 10 4?5        
                                                            C  3 3?5 Höö                                                                15 Humblegårdz Stenger          300

5               Skatte Gården  Hemman                        -1
                                                         A  6 4?5
                         Uthsäde i Giärden   B  7 4?5                           20 4?5        
                                                            C  5 4?5 Höö                                                                20
                   Humblegårdz Stänger          900
 
6               Böxe Tompten  Frelse                            -½
                                                         A  2 3?10
                         Uthsäde i Giärden   B  4 2?5                           9 9?10         
                                                            C  3 1?5 Höö                                                                12
                   Humblegårdz Stänger          600
 
7               Källe Gården  Frälse             -1
                                                         A  3
                         Uthsäde i Giärden   B  3 1?5                           9                
                                                            C  2 4?5 Höö                                                                20
                   Humblegårdzstenger            900
 
8               Assar Ibitem  Frälse              -1
                                                         A  6 3?5
                         Uthsäde i Giärden   B  8 1?5                           24 4?5        
                                                            C  10 Höö                                                                20
                   Humblegårdzstänger            1000
 
9               Picka Gården  Crono            -1
                                                         A  7
                         Uthsäde i Giärden   B  7                                22 2?5        
                                                            C  8 2?5 Höö                                                                20
                   Humblegårdzstenger            600
 
10           Smedh Gården  Schatte         -1
                                                         A  4 1?2
                         Uthsäde i Giärden   B  6                                15 3?10      
                                                            C  4 4?5 Höö                                                                25
 
11           Oxle Tompnten  Crone          -1
                                                         A  3
                         Uthsäde i Giärden   B  5 1?10                         10 1?10      
                                                            C  2 Höö                                                                8
                  
12           Körkie Gården Crone           -1
                                                         A  3 4?5
                         Uthsäde i Gierden   B  3 4?5                           15 1?10      
                                                            C  7 1?2 Höö                                                                20
 
13           Backegården  Skatte             -1
                                                         A  5 4?5
                         Uthsäde i Gierden   B  4 3?5                           16 4?5        
                                                            C  5 2?5 Höö                                                                26
 
                         Till denne Backegården ähr een Åker
                   fiell på Nygårdh affritningh Fol[io] 82 medh
                   Num[mer] 4 Noterat  Utsäde           2 4?5
 
14           Boosgården  Skatte               -1
                                                         A  6 2?5
                         Uthsäde i Giärden   B  3 1?2                           16 1?10      
                                                            C  6 1?2 Höö                                                                25
                  
15           Bengt Arfwedhson Stompnen Crone             -1
                                                         A  2 4?5
                         Uthsäde i Gierden   B  3 4?5                           11 1?5        
                                                            C  5 1?5 Höö                                                                20
                  
16           Anders på Stompnen Crone                   -1
                                                         A  3
                         Uthsäde i Gierden   B  3                                 13              
                                                            C  7 Höö                                                                20
                   Een Åker till Kiörkie gården Num[mer] 12
                         Specificerat Folio 82  Utsäde          2?5
                         wedh Kiäringaboo
 
17           Rumpegården  Skate             -1
                                                         A  6 1?10
                         Utsäde i Gierden     B  3 3?5                           17 7?10      
                                                            C  8 Höö                                                                27
                   Humblegårdzstänger            1000
 
                         Rumpegård hafuer
                   en åker widh Seger-
                   stad Fol[io] 50 Num[mer] 30
                   Uthsäde                                            3?5 T[un]na
 
18           Een åker till Arfwedh Bengtzgård i Steenstorp
Uthsädhe                                          1?2
Een åker till Baka
gården Specificerat
Folio
                  
19           Ähr 2 åkrar till Kiäringeboo
Noterat folio 82  Uthsädhe Num[mer] 1      1 1?2
 
20           Ähr 3 åkrar lydha till Jng-
walztorp Noterat Folio
Utsäde                                              1 4?5
 


(Karttext:)
                
Hård walz Engh
Skene Walz Engh
Sanck och Måssigh Engh
Här möter Kiäringebodz ägor
Måss Engh
Skene Wall och Tufwigh Hårdwall med Enebusker Öffwerwäxit
Brunumma Kyrkia
Hårdwalz Engh
Sken Walz Engh
Segerstads ägor.
Hård Walz Engh
Hård Walz Engh
Segerstadz ägor
På denna sidan möta Stemmestorpa ägor.