P2:89-90(Rubrik:)     Gudhems Häradt     Brunnuma Sochn


Notarum Explicatio
                                                                                                                       
  1               Een Änge Fiäldh Lyder till Pastoris Gårdh
                    I Steenstorp  fins Fol[io] 93 Num[mer] 1
                         Höö                                                                25

  2               Ängefiäller till Pilte gården i Steenstorp Fol[ '>io] 93
                    Num[mer] 8       Höö                                           6

  3               Ähr tuå Ängiefiällar ytill Skategården i Steens[torp] [Folio] 93
                    Num [mer] 6  Höö                                           8

 
4               Ähr een Byttes ängh medh Körkiegården i Brun-
                    num och biärs gården i Walla Heredt Höggem-
                    ma Sochn Hwart annat Åhr Höö                      12

5                Ähr een ängefieldh till Höcke gården i Brunumm
                   Fol[io] 86 Num[mer] 2 Höö                           4
 
                   Nota. Kyrkegården fins Fol[io] 86 Num[mer] 12
                   och Biörssgården ähr Frelse


(Karttext:)
                
Denna Engh lydher till Brunnumz by föruthan desse Specificerade fiällar.
Hård Waldh
Här möter Heggumma Ägor
Här möter Billingen
Hård Walz Engh
Stagh Walz Engh
Träsk och Morass
Hård Walz Engh
Måss Engh
Hård Walz Engh
Hård Walz Engh med Eek och Hassle skogh
Brunumma Engiar
Stagh Walz Engh
Eeke Skogh
Här möter Ransta ägor
Träsk och Morass
Här möta Steenstorpa ägor
Här kommer Brunnums åkergierde