P2:93-94(Rubrik:)     Gudhems Härad     Stenstorpa Sochn
 
[Baksida:]

Notarum Explicatio
                                                                                                                       
 
                   Stenstorpa By ähr 10 Hem[man] 
                   Utsäde till hele Byn                            186 9?10  227                                      
                   Tredingzträde Sand och Muliordh
                  
          1        Pastoris gård Crone             -1
                                      gierdet    A  8 3?5
                         Utsäde i    gierdet    B  11 2?5                        35 7?10                              
                                            gierdet    C  9 1?2
                                            wreten    D  1 3?10
                                            Wreten   L  3 2?5
                                            Wreten   M 1 1?2
                         Höö                                                                40
                   Humblegårdzstenger            400

          2        Anderss på Tompten Frelse  -½
                                      gierdet    A  1 1?10
                         Utsäde i    gierdet    B    4?5                               8 7?10         
                                            gierdet    C  4 4?5
                                            wreten    L  2
                         Höö                                                                16
                   Humblegårdzstänge[r]         300
 
3               Lars Pålack ibidem Crone     -1               gierdet    A  3 3?5
                   gierdet    B  8 4?5                          20 1?5
                   gierdet    C  3 1?10
                         Uthsäde i gierdet    H  2
                                            wreten    E  1 1?2
                                            wreten    O  1?2
                                            gierdet    K  3?10 Höö                                                                20 Humblegårdzstenger            200

4               Törne på Tompten Crone      -1
                                            gierdet    A  4 1?10
                         Utsäde i    gierdet    B  2 1?2                    11 2?5   
                                            gierdet    C  4 1?10                       
                                            wreten    O  7?10
                   Höö                                                                12

5               Sven Pärsson i bidem Frelse   -1
                                            gierdet    A  2 1?10
                         Utsäde      gierdet    B  7                        15 9?10 
                                            gierdet    C  6 4?5                         
                                            wreten    O 
                   Höö                                                                30
                   Humblegårdzstenger            300
 
6               Per Svensonss gård Skatte      -1
                                            gierdet    A  3 1?2
                                            gierdet    B  4 1?5                    
                                            gierdet    C  8 2?5                          23 3?5   
                         Utsäde i    giärdit     H  4
                                            wreten    F   7?10
                                            wreten    G  1 1?5
                                            wreten    N  1 1?5
                                            wreten    O  2?5
                   Höö                                                                25
                   Humblegårdzstenge[r]         3000
 
7               Jöns i Ledszegården Skatte     -1
                                            gierdet    A  3 1?10
                         Utsede i    gierdet    B  3 4?5                                  
                                            gierdet    C  4 1?10                        13 2?5
                                            gierdit     K  1?5
                                            wreten    G  1
                                            wreten    N  1 1?5
                                            girdit       H  1?5
                   Höö                                                                24
                   Humblegårdzstenger            2000
 
8               Piltagården Skatte          -1
                                            gierdet    H  9 3?5
                         Utsedet     gierdet    I   8 1?5                    24 2?5
                                            gierdet    K  6 3?5                         
                                            wreten
                   Höö                                                                24
                   Humblegårdzstenge[r]         200
 
9               Krakegården  Skatte             -1
                                            gierdet    H  4 2?5
                         Utsäde i    gierdet    I   11 1?5                  23 7?10 
                                            gierdet    K  8 1?10
                                            wreten    
                   Höö                                                                20
                   Humblegårdzstenge[r]         100
 
10           Månss Jönson  i bidem Sk[atte] -1
                                            gierdet    A  2 1?10
                         Utsäde i    gierdet    B  2 7?10                                
                                            gierdet    C  3 4?5                          9 9?10
                                            wreten    D   4?5
                                            wreten    O  4?5
                                            giärdit     H  1?2
                   Höö                                                                16
                   Humblegårdzstenge[r]         800
 
11           Är en åker till Maszagård
i Brunnum  Utsäde                             1?10
20           Är en wret och är uptagen på
Byssens marck och brukass under Pastoris gårdh  Utsäde                     1
  En ängefiäl lyder till pastoris
gård Specificerat Folio 89 Höö                      25
 
2 ängefiällar till skattegården
Specificerat folio 89  Höö                              6
 
2 ängefiällar till Piltagården
Specificerat  folio 89  Höö                             8
 
(Motstående sida '>)
 
Num 1 Pastoris Gård hafwer Een Engefiell uthi Brunnums Engier Specif[icerat] Fol[io] 89 Num[mer] 1
                         Höö                                                                25 Lass

                   Num[mer] 8 Piltagården har och Tuå Engzfiälar
                   I Brunnumz Engar  Fol[io] 89 Num[mer] 2
                   Höö                                                                6 Lass                                                                         
Not Mastagården Fol[io] 86 Num[mer] 1
 


(Karttext:)
                
Måss Engh
Måss Engh
Här möta Brunuma ägor
Hård walz Eng
Maa Eng
Måss Ena
Måss Eng
Hård Walz Eng
Här möter Ranestadz ägor
Maa Eng
Måss Eng
Maa Eng
Hård walz Eng
Hård walz Eng
Maa Eng
Maa Eng
Skön Walz Eng
Hård Walz Eng
Maa Eng
Hård Walz Eng
Hård Walz Eng
Maa Eng
Skön Walz Eng
Skön Walz Eng
Steenstorps K[yrka]
Hård walz Eng
Hård walz Eng
Hård Walz Eng
Uthmarken möter
Maa Engh
Hård Walz Engh
Hård Walz Engh
Stenigh tuff Engh
Maa Eng