P2:96(Rubrik:)     Gudhems Häradt     Stenstorpa Sochn

Notarum Expli[catio]
                                                                                                     Utsä[de]      Höö                                                                                                      T[unno]r     Lass
                                                                                                    
                   Hiöliesten Crone                 -1 
                   Utsäde alss                                       16 3?5     
                   Sand och Muliordh

                                 gierdet  A                            4
                   Utsäde i  gierdet  B                            5 2?5       
                                 gierdet  C                            5 4?5       
                                 wreten  D                            4?5                                                                                                             
                                 wreten             E              3?5
                   Höö                                                                30
                   Humblegårdzstenge[r]         8000
                   Quarn gångande Höst
                   och Wår.

                   Nock 2 åkrar till Höliesten
                   Specificerat folio 97 Utsäde             1?5

                   Till Förb[emäl]te Hemman är
                   mulebete gått Brenne-
                   marck nötorftigh.

(Karttext:)
                
Här möter Hägguma måsar
Maa Eng
Bettz hage
Här möter Utmarken
Hård walz Eng
Maa Engh
Hård Walz Engh
Här möter Ranstadh ägor
Måss Engh
Onyttig måsse
Hård Walz eng