P2:97-98(Rubrik:)     Gudhems Häradt     Stenstorpa Sochn


Notarum Explicatio
                                                                                                     Utsäde         Höö                                                                                                      T[unno]r     Lass
                                                                                                                       
 
                         (Baksida)
 
                   Ranestad är 8 Hemman 
                   Utsäde till hele Byn                            174        25                                          
                   Sand och Muliordh
                  
          1        Håkan i Bossgåln Crone   -1
                                      gierdet    A  9 1?2
                                            gierdet    B  6 1?5                                            
                         Utsädet     gierdet    C  3 3?5                          22 3?10
                                            wreten    E  1 4?5
                                            wrteten   F  1 1?5
                                            wreten    K   1?5     
                         Höö                                                                30
                   Humblegårdzstenger            400
                         Quarn gångande Höst och Wår

          2        Anders i Bossgarden  Crone  -1
                                      gierdet    A  12
                         Utsäde i    gierdet    B  6 3?5                                             
                                            gierdet    C  4 2?5                          25 7?10
                                            wreten    E  1 1?5
                                            wreten    F  1 1?2
                         Höö                                                                30
                   Humblegårdzstenge[r]         400
 
3               Tårbiörn i Biden Crone   -1               gierdet    A  4 4?5
Utsäde i    gierdet    B  8 4?5                         
                   gierdet    C  2                                20
                                            wreten    E  1 1?2
                                            wreten    G  2
                                            wreten    L   - Höö                                                                30 Humblegårdzstenge[r]         800

4               Tårkel i Biden Skatte      -1
                                            gierdet    A  9 4?5
                         Utsäde i    gierdet    B  8                                      
                                            gierdet    C  9 3?10                        28 9?10
                                            wreten    E   1?5
                                            wreten    G  1
                                            wreten    L   3?5
                   Höö                                                                40              
                   Humblegårdzstenge[r]         400
                   Quarn gångande Höst och Wår

5               Arwed i Breedagården Frel[se] -1
                                            gierdet    A  7 2?5
                         Utsäde i    gierdet    B  8 4?5                                  
                                            gierdet    C  9 1?2                          27 7?10 
                                            wreten   G  1 2?5
                                            wreten    I    3?5
                   Höö                                                                40
                   Humblegårdzstenge[r]         4000
                   Quarn gångande Höst och Wår
 
6               Anders i Bidem Frelse    -1
                                            gierdet    A  5 2?5
                         Utsäde i    gierdet    B  5 4?5                                  
                                            gierdet    C  6 1?2                          19 1?2   
                                            wreten   E   3?5
                                            wreten    H  1 1?5
                   Höö                                                                30
                   Humblegårdzstenge[r]         2000
                   Quarn gångande Höst och wår
 
7               Andersz Pärsson i  bidem Skatte   -1
                                 gierdet    A  5 2?5
                                            gierdet    B  7 2?5                                   
                                            gierdet    C  7 1?2                          23 3?10 
                         Utsäde i    wreten    E  1 1?5
                                            wreten    H  3?5
                                            wreten    I   1?5
                                            wreten    L   1
                   Höö                                                                40
                   Humblegårdzstenge[r]         1000
 
8               Tåmptan i Ranestad -½ Föremed[lat] ¼
                                            gierdet    A  1 1?5
                         Utsäde i    gierdet    B  1 4?5                    4 3?5      
                                            gierdit     C  1 3?5                                         
                   Höö                                                                12
 
                   2 åkrar til Höliesten och är med 9 Note        1?5
                   1 åker til Skräddaregården i Stenstorp
                   och är med 10 Noterat  Utsäde         3?10
                   1 åker till Lissgården i Stenstorp och
                   är medh 11 Noterat  Utsäde              1 1?2
                  
                   Till förbemälte Byar Mulebete nötår-
                   ftig fiskewatten litet och finss inga andra
                   Lägenheter til förbemälte By.


(Karttext:)
                
Onyttig mark
Här möter Höliestens ägor
Maa Engh
Här möta Hägguma ägor
Sken Walz Engh medh Buskar och sten utij
Måss Engh
Onyttig måse
Onyttig Liungh Backe
Stagh Walz Engh
På denne sidan möter utmarken
Tuffuigh och Stenigh stag walz Engh
Maa Eng
Måss Engh
Stenigh Tuff Engh
Måss eng
Stenig och Tuffig Dy måsse
Sten Walz Engh
Små Stag walz Eng
Maa Engh
Hård Walz Engh
Hård Walz Engh
Här möter Intakanss ägor
Här möter Brunnumma ägor
Här möter Stenstorpa ägor