P2:Pärm insida



Johan Bothwitsson Gyldensting afmätt desse
chartor åhr 1644, 1645, 1646, och 1647. Adlad
som ??? quartermästare ??? nyssnämnde år ??? ??? ???

Reviderad 1810 i januari månad af
Nils Gustaf Werming
De i jordboken införde chartor äro teknade med x.