P2:Register 1


Register
öfwer booken B 2 uthi Skaraborgs lähn giordt den 28 November anno 1700

Härader                 Socknar                        Byar                                         Folio          Hemmanens
                                                                                                                                    natur

Gudhems härad     Biercka sochn                  Bierckaby                                   2             11 hemman
                                                                  
Heden                                        2                 
                                                                   Bredstorp                                   3             skatte 1
                                                                   Hålmtorp                                    4             2 hemman
                                                                
  Tomten                                       2                  
                                                     infogad   Smedsgården    } i Bjärka          2
                                                                   Backegården                         
                                                                   Rennegården
                            Ugglums sochn                Ugglumsby                                  7            11 hemman
                                                                  
Uppsalaby                                  7             1 hemman
                                                                  
Ståletårp                                     8             2 hemman
                                                                  
Håketårp
                                                                       efter jordebokens Haketorp   10            2 hemman

                           
Gudhem sochn                Forentårp                                   12            crono 1
                                                                   Lund    }                                    14            crono 1
                                                                   Underlund                                                  crono 1
                                                                   Pinan                                                          torp
                                                                  
Holmengen                                 15            6 hemman
                                                                  
Ambiörnatorp                             15            2 hemman
                                                                  
Kullen                                         16            crono 1
                                                                   Hellestårp, Yreboda, Tomtan      17            crono 3
                                                                   Gudhemmaby                              20           9 hemman
                                                                  
Kiölffwatorp præstegård med
                                                                               klåckarbolet                    22            crono 1
                                                                   Åketorp1                                      23            crono 2
                                                                  
                            Tunnhem sochn               Tunnumsby                                  25            12 hemman
                                                                  
Tåstorp                                       27            8 hemman

                           
Friggeråkers sochn          Jetteneby                                     30            14 gårdar
                                                                   Drugstorp                                    31            1 <gård>
                                                                   Friggeråker                                  35            13 hemman
                                                                  
Majarp eller Marjarp                   34            crono
                                                                   Dotorp                                        38             4 hemman

                           
Torbiörna tårpa sochn     Tårbiörna tårpaby                  }    41            15 hemman      
                                                                  Balltorp

Gudhems härad    Waletårpa sochn             Backor              }                         45
                                                                  Åkarp
                                                                  Åstorpa                                        45             skatte    
                                                                  Waletorps by, Stompnen
                                                                  allenast afmät                                46             crono 1  
                                                                  Råglos                                          47             3 hemman    
                                                   
                           
Segersta sochn               Klockartomten i Segersta              50  
                                                                
Segersta              }                         50    
                                                                
Sistra qvarn 
                                                                
Lutorp                 }                         50            25 hemman
                                                                
Torpa                                            
                                                                 Selletorp                                         52            skatte 1

                            Håkentorpa sochn         Håkentorpa by     }                         56            3 hemman
                                                                
Högen i dito
                                                                 Ryckla                                            57            2 hemman
                                                                
Ulstorp                                           59            skatte 3 crone 1

                            Sätuna sochn                 Sätunaby, Stora- Lilla Paris,
                                                                                 Tompten, Stommen  }     63            15 hemman    
                                                                 Weeka                                   
                                                                 Båletorp

                           Horenborga sochn         Horenborgaby     }                           67            16 hemman    
                                                                Stommen
                                                                Kåxtorp                                           69             2 hemman   

                           Bråddetorpa sochn        Bråddetorpaby                                 73             3 hemman      
                                                                Bootårp                                           75              crone 1
                                                                Fiellåkra              }                           77            7 hemman
                                                                Tortan  
                                                                Åketorp                                           79              crone 1

                            Brunumma sochn          Skiälsbo              }                           80              skatte 1
                                                                Örkulla                                                               crone 1/4
                                                                                      Kiäringabo          }                           82              1 ½ hemman
                                                                                      Nygården                                         
                                                                Brunummaby                                    85               17 hemman
                                                                Brunummabys engiar                         89
                                                                Oxlatomten                                       85
                                                                Böxetomten                                      85

Gudhems härad    Steenstårpa sochn         Steenstårpaby                                  93              10 hemman   
                                                                Hölgesteen                                       96              crone
                                                                Ranestad                                          97              8 hemman
                                                               

                            Kiörcktårpa sochn       Kiörcktårpaby                                  101            5 hemman             
                                                               Öyaby                                              105            10 hemman
                                                              
Tomten                                             105

                            Hösteena sochn2            Pucklarp i Reastorp                           109
                                                               Reastorp                                           109            5 hemman
                                                              
Höstenaby                                         113            15.
                                                               Anphastårp                                       114             1.
                                             
                            Dahla sochn                Dahla pastorats eghor
                                                              förströdda i byar ifrån
                                                              folio 117 till folium 123                       117 et 123

                            Bårguna sochn            Ubbetårp                                           125            2 hemman
                                                              Asoratårps engiar                               128
                                                              Asoratårp                                           129
                                                              Gymmerstårp                                      131           skatte 1
                                                              Bårgunabys eghor, ibland
                                                              frälsebyens egor, finnas
                                                              folio 133, 136, et 139                         133 et 139

                            Siögersta sochn          Siögerstaby                                          142            11 hemman
                                                             
Remetårp                                             145             3 hemman
                                                             
Loringe                                                147            11 hemman
                                                             
Sandbolet i Loringe                              147
                                                              Finstorp                                               148             crone ½

                            Råddene sochn           Hökaberg                                            151             4 hemman
                                                             
Kiörckiebacka                                     152              crone ½  
                                                              Hökabergs engiar                                 153            

Gudhems härad    Liunguma sochn         Liungumaby                              156, 157 et 158     9 hemman
                           
                                 Styrsholt                                                160             crone ½
                                             
                            Edåsa sochn              Edåsa, Gillestugan ibidem                       164            crone 1
                                                             Säffwetårp                                             167             3 hemman1 prestegård överstruket.
2 Senare tillskrivet Högstena.