P2:Titelblad


Geometrisk
Jordebook
öffwer
Gudhems häradh
så skatte och crone
som een deel preste
hemmans ägor
medh sin retta
qualitet och
quati-
tet.