P4:1 Register 5


(Rubrik:)                     
Redwägs Häradh och Wårkumla Sochn
Mädh Effterfölliande Hemman och Byiar
ähro afmätte och
afrijtade <1>642.
            
 
                           

        Bylzholmen                 folio      2 
          Glaskullen                   folio      3
       
Axtorp                        folio      4
        Wårskiäl                     folio      7
          Wårkumbla                 folio      6
       
Brandztorp                  folio      6
          Halleßtorp                   folio      3