P4:10-11


(Rubrik:)          Frökenz Häradh  och  Kijnnewedh Sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde    Höö                   
                                                                     Tunner    Laß

      A   Hudomma by är 4 he-
            man
                Vthsäde till hele byn                          42 1/5     79    
      1    Krogztorp skatte hemman  
                 Vthsäde allz                                     11 1/5     12  
      2    Hallegården crone               1                
                Vthsäde allz                                      15 2/5     25
      3    Lille gården crone               1
            förmedlat till                       ½                
                Vthsäde alß                                        5 4/     12
      4    Store gården frelse              1
            Hafwer 2 åhr legat öde               
                 Vthsäde alß                                       9 4/     30
                 Ensäde.
                 Swartmulla och suge
                 iordh.
                 Mulebete godt.
            

 
(Karttext: )


Här tager Falan wed
Hardwalß¹ Engh
Kiär och Måße Engh
Här möter Fastorpa ägor
Här möter Wårskiäls Egor
Hård Walß Engh
onyttigh Måsa och Mooraß
Här möter Wårkumblas Ägor
Scala Vlnarum.
¹  Hardwalß dvs. Hårdwalß