P4:100-101


(Rubrik:)          Wilska Häradt    Trääwatna Sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Tunner   Laß              
                                                                    
          
           Gislaredh ähr 2 hemman
           Vtsäde till båda gårderna                      27 1/10    90
   1      Skatte gården skatte                1
                Vtsäde i giärdit                                15
                Vtsade¹  i vreten A                            2 1/5  
                              i vreten B                            1 3/10     
                Hård valz höö                                               50
                En engh c. höö                                              10
                tuå gångande quarnar
    2      Frälse gården fralse²                          1
                Vtsäde i giärdit                                  6 2/5 
                Vtsäde  i vreten A                                4/5  
                             i vreten B                             1 2/5     
                 Hård valz höö                                              30
                 Quarn gångande höst och vår
                 Nötorfftig skog och mu-
                 lebete fijske vatn i åhn
                 Till denne gården ähr
                 god lägenhet at förbät-
                 tra egorna både till
                 åker och emgh
     1      Skattegården hafwer en åker widh
                 Bodha. Specificerat folio 97                1/2
                 ähr j summan intet inräcknadh                                          
           
   

(Karttext: ) 


Wäster
Noor
Öster
Söder
Her möter Boda Engar
Ek och hasle Skogh
mås Engh
Sand myllaa
Maa Engh
Hård wallz Engh medh Skogh öffuervexit
Skön walz Engh
Sand myla
Sand iord
Sand mylla
her möter Gulleredh Egor
Sand mylla
vth markan
Scala ulnarum
Betes hage
¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² fralse dvs. frälse