P4:102


(Rubrik:)          Wilska Heradt    Trääwatna Sochn                   
           
       
                                                                                   
<Notarum Explicatio>                      <Vtsäde  Höö               
                                                                Tunna   Laß>
      
           
   1      Båreboo crone hemman     ½
           Vtsäde                                            3 2/5  
               Obrukat aker¹                             1 1/5      
            Höö                                                          16
            Nötorfftigh skogh och
            mulebete sampt fijske
            vatn guarn höst och
            våår gångande
                
           
   
(Karttext: ) 


Vth marck.
Hårdh wallz Engh
Maa Engh
maa Engh
Trää wattna Siöö
Här möter Trävatna Egor
Scala ulnarum
¹ aker dvs. åker