P4:104-105


(Rubrik:) Wilska häredh      Giöthewedh sochn.


            Notarum Explicatio                             Tunnor   Laß

            Giöthewedh ähr        14 hemman
                 Vthsäde till heele byen                           125 3/5  364  
                 Gott mulebeet, godh lägenheet att giöra
                 engh aff vth måsar, jngen skogh.    
1.         Stompnen, cronohemman       1
                 Vthsäde                                                 16 4/5
                 Obrukadh åker                                      1
                 Hardwaldz höö                                                   40
                 Humblegårdh till                2 pund           
2.         Estorp, skatte hemman, ödhe 1
                 Vthsäde                                                 3 2/5
                 Hard waldz höö                                                  20
                 13 stycken engz tegar widh Vlztorph j Sörby sochn, folio 129
                 2 engz teegar widh Söörby, specificerade folio 125.
3.         Arffwedhz gårdh ibidem, skattehemman 1
                 Vthsäde                                                 1 3/5
                 Obrukadh åker                                      4 3/5
                 Hård waldz höö oh maahöö                                 16
4.         Oluffz gårdh j Giöthewedh, frälze hemman 1
                 Vthsäde                                                 11 4/5
                 Höö                                                                    40
                 Humblegårdh till                3 pund
5.         Hoffmanszgården, öde crone hemman    1
                 Vthsäde obrukad åker                           11 1/5
                 Hardwaldz och maa höö                                      12
6.         Swen Perszon j Giöthewedh, frälsze hemman 1/2
                 Vthsäde                                                 3 2/5
                 Obrukadh åker till                                  4/5
                 Hårdwaldz och maa höö                                      14
                 Humblegårdh till                1 pund
7.         Frugården, frälze hemman                      1
                 Vth sädhe                                              6 1/2
                 Obrukadh åker                                      3/5
                 Höö                                                                    16
8.         Gategården, förmedlat skatte hemman    1
                 Vthsäde                                                 6 1/5
                 Obrukadh åker                                      1 3/5
                 Höö                                                                    16
                 Humblegårdh till                1 pund
9.         Jngemar j Giöthewedh, frälze hemman    1
                 Vthsäde                                                 9
                 Hårdh waldz och maa höö                                   30
                 Humblegårdh till                1 pund
10.       Swen Vddszon ibidem, skatte hemman   1
                 Vthsäde                                                 13 4/5
                 Höö                                                                    40
                 Humblegårdh till                4 pund
11.       Booszgarden, frälze hemman                  1
                 Vthsäde                                                 11 4/5
                 Höö                                                                    50
                 Humblegårdh till                8 pund
12.       Endagården, frälze hemman                   1/2
                 Vthsäde                                                 12
                 Höö                                                                    30
                 Humblegårdh till                2 pund
13.       Backor, cron hemman                            1
                 Vthsäde                                                 9
                 Obrukadh åker                                      1/2
                 Höö                                                                    40
                 Humblegårdh till                3 pund

            Notarum Explicatio                             Tunnor   Laß

14.       Kommawalla, öde cronohemman          1
                 Vthsädhe                                                9 4/5
                 Höö                                                                    30

            Heele byen ähr ensäde
            godh och bärande mull-
            jordh
            Fiskie watn ringa j Kam-
            siön

15.       Giöthewedhz kyrckia

(Karttext:)

Her möter vth markan
Träsk och moraß
Kam siöö
Her möter vth markan
Träsk och kiär engh
Träsk, kiär och moraß med små busker
Onyttig betz mark och liungh bake
Maa engh
Hårdh walz engh
Hårdh walz engh
Maa och mås engh
Maa engh
Eng
Vth markan
Giöthe widz kyrkia
Skön walz engh
Hård walz engh
Her möta vth måsa som dee pläga slå ner som det ähr törkåhr
Engh
Scala ulnarum.
Nor, West, Ost, Söder 

(En svårläst senare blyertsanteckning.)