P4:106


(Rubrik:)          <Wilska Heradt>    Giöthewedh Sochn                   
           
       
                                                                                   
Notarum Explicatio                            vtsäde   höö               
                                                               tunner   Laß
      
            Jlim 4 hemman
     1     Marbo gården skate      1
            Vtsade¹                                         13    
            Höö                                                           20
            Humble gårdh               1 lb
            vth måsar med byn höö                              10
            Nötårfftigh mulebete
            Skogh eller quarn intet
            fijske i åån
            de andre 3 hemman ähre fräl-
            ße intet affmätte
                
           
   
(Karttext: ) 


Maa Engh
Mull Och Sand
her komma frälße hemmanenß Ägor
maa Engh
Mull och Sandh Jordh
Hård walz Engh
Hård walz engh
Scala ulnarum
wäster
Noor
Öster
Söder
¹ vtsade dvs. vtsäde