P4:108-109


(Rubrik:)          <Wilska Häradt>    Maka Sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                             Tunner   Laß              
                                                                    
          
            Marka by. ägande j detta gier-
            dett medh B Noterat hemman 4
            Vtsäde till de 4 hemman j gierdet B                   35 3/5    50
    4      Månz Jonßon j Marka, Frälßehemman  1
                Vtsäde j detta giärdet                                      4
    5      Skattegården ibidem                                              4/5
    7      Lunkeboo såår j detta gierdet                              2 3/5
                Obrukadh åker                                               5 1/5
    8      Stompnen lijka store crone hemman      2
                Vtsäde till bägge hemmanen tillhoopa            23 
                 Höö aff hård valdh                                                    50
                 Ensäde vthwald godh bärande mulljordh
                 gott mulebet, Jnga andra commoditeter.
    9      Gillåsen en crone engh sägz tillförenne haff-
                 wa lydt till Gillestuffwan j Marka höö                          6
                 Tompt och flere ägor till förskrefne Gillestuff-
                 wa finnes intitt, Vthan de ähre genom
                 ödeßmål komne in vnder andre hem-
                 man j byen.
                 
   

(Karttext: ) 


her möter Påfuerås Ägor
vth markan
hårdh walz Engh
wäster
Noor
Öster
Söder
Kier och moras
Her möter Skiööbergh Ägor
Svart mylla Jordh
Skiön walz Engh
Marka kyrkia
Scala ulnarum